Cập nhật: 08:24, Thứ 4, 24/05/2017

print

Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật

(ANTV) - Thông tin về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, trong ngày làm việc ngày 23/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Góp ý vào dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho rằng : Để xây dựng một xã hội trật tự kỷ cương thì việc giám sát thực thi pháp luật là rất quan trọng.

Giám sát làm sao để văn bản pháp luật được đưa ra thực sự đi vào cuộc sống.Đặc biệt là vận động được người dân thực hiện, chấp hành nghiêm pháp luật.Và để làm được điều này thì các cấp, các ngành phải cùng tham gia.

Thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong việc lập, triển khai thực hiện.Chất lượng chuẩn bị của một số dự án còn nhiều hạn chế. Có dự án còn phải thay đổi khá nhiều về nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

Các ý kiến cũng đề nghị cần ưu tiên đưa vào chương trình giám sát năm 2018. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong ngày làm việc ngày 23/5, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trưởng về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

BT