Cập nhật: 13:21, Thứ 7, 01/04/2017

print

Đo lường đánh giá phòng, chống tham nhũng

(ANTV) - Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết dự án "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2016" và kết quả của dự án này đã một lần nữa cho chúng ta thấy, công tác phòng chống tham nhũng hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo kết quả của bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, gọi tắt là PACA năm 2016 việc phòng chống tham nhũng ở 63 tỉnh chỉ đang ở mức 58,11 trên 100 điểm tương đương với 58,11%. Các tiêu chí đánh giá của PACA 2016 đã bộc lộ một số vấn đề khá nóng hiện nay khi việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn là khâu yếu khi đều ở mức dưới 45%, trong khi đó độ chênh lệch giữa các địa phương về phát hiện tham nhũng lên tới 4 lần và xử lý tham nhũng là 6 lần. An Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Giang trong năm 2016 không phát hiện ra tham nhũng. Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên và 14 tỉnh khác cũng không xử lý trường hợp tham nhũng nào trong năm 2016. Xét theo bậc điểm của PACA thì các tỉnh này có điểm số rất thấp trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

Đo lường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, PACA 2016 cũng cho thấy mức độ rất khác nhau giữa các địa phương. So với các giải pháp gồm cải cách hành chính, công khai minh bạch trong cơ quan tổ chức đơn vị, thực hiện kém nhất là giải pháp nộp lại quà tặng và tặng quà sai quy định. Điểm trung bình của nội dung này chỉ đạt 34,42% so với yêu cầu, thậm chí có địa phương không có điểm. An Giang là địa phương duy nhất phát hiện có sai phạm trong việc tặng quà và nhận quà trái quy định thông qua thanh kiểm tra.

PACA 2016 là bộ công cụ đo lường bởi sự hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ VN, UNDP và Ủy ban phòng chống tham nhũng và dân quyền Hàn Quốc. Từ năm 2002 khi Hàn Quốc tiến hành đánh giá phòng chống tham nhũng bằng công cụ này đã cho thấy chính sách tiết kiệm chi phí cũng như việc thay đổi nhận thức, hành động, tuyên truyền giáo dục về chống tham nhũng. Kết quả đo lường từ bộ công cụ này được đã phần nào cho thấy quyết tâm của VN xây dựng môi trường nói không tham nhũng trong phát triển kinh tế, đặc biệt tại các địa phương khi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài .

Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh tuy mới lần đầu tiên được áp dụng thí điểm nhưng đã phản ánh thực tế, từ chính cấp tỉnh phải chủ động hơn nữa trong phòng chống tham những, nhất là đối với 1 số tỉnh có điểm thấp. Bắt đầu từ năm 2017, kết quả của bộ công cụ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng sẽ được công bố rộng rãi. 

 

BT