Cập nhật: 22:43, Thứ 6, 24/03/2017

print

Giao ban công tác tư tưởng khu vực phía Nam quý I/2017

(ANTV) - Ngày 24/3, tại tỉnh Bình Dương, Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội trong CAND khu vực miền Nam quý I/2017. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong quý I/2017, công tác tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội trong CAND đã được lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều hình thức, nội dung, biện pháp phù hợp để giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, qua đó đã động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND tại phía Nam cần tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt tầm quan trọng của công tác tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội; Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trong cán bộ chiến sĩ.

Bên cạnh đó, công tác tư tưởng phải gắn kết chặt chẽ với công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhằm đánh giá thực chất, toàn diện tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, định hướng dư luận về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Đồng thời, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, qua đó thúc đẩy làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng tư tưởng, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội trong lực lượng Công an.

BT