Cập nhật: 22:37, Thứ 6, 24/03/2017

print

Đánh giá tác động chính sách trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 77

(ANTV) - Sáng 24/3, tại TP Đà Lạt, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến và đánh giá tác động chính sách trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 77 của Chính phủ về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng ban soạn thảo xây dựng Nghị định đã chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ quốc Phòng, Bộ công an, lãnh đạo Công an tỉnh, cảnh sát PCCC, Bộ đội biên phòng hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, đánh giá: Sau 7 năm triển khai thực hiện Nghị định số 77 của Chính Phủ và Thông tư liên tịch số 07 – Bộ Công an - Bộ Quốc phòng, qua thực tiễn hoạt động phối hợp đã bộc lộ một số bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo đó, công tác đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc chưa kịp thời, chưa lường hết được các tình huống phức tạp. Công tác phối hợp trao đổi thông tin chưa nhiều, chất lượng thông tin chưa cao. Công tác phối hợp xử lý vụ việc biểu tình, gây rối trật tự công cộng tại một số địa phương còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn khi có vụ việc xảy ra.

Nghị định đã được 98/102 đầu mối tham gia đóng góp dự thảo sửa đổi. Với quan điểm kế thừa Nghị định số 77 Chính Phủ, các đầu mối đơn vị đã tham gia đóng góp sửa đổi 19/25 điều trong 4 chương của Nghị định nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng là cần thiết.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất đề nghị Chính phủ xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP dự kiến trình Chính phủ xem xét, ban hành vào quý II năm 2017.

BT