Cập nhật: 10:51, Thứ 4, 01/03/2017

print

Đồng bào hiến đất làm đường về buôn

(ANTV) - Mặc dù là một xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, nhưng ngay khi có chủ trương làm đường giao thông về buôn, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở một số buôn của xã Krông Năng đã không ngần ngại hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông.

 
Trước đây gia đình ông Kbôr Lang buôn H’Lối, xã Krông Năng, huyện Krông Pa muốn đi đâu cũng phải đi qua nhà hàng xóm chứ không có đường. Khi nhà nước thi công mở tuyến đường chạy qua vườn, gia đình đã giải phóng mặt bằng, tình nguyện hiến hơn 300 m2 đất vườn để ủng hộ chủ trương đúng đắn.
 
Ông Kbôr Lang - Buôn H’Lối nói: Căn cứ chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước và nhân dân cùng làm trực tiếp, mình về vận động gia đình tổ chức hiến đất trước dân sau đó họp vận động các gia đình theo tuyến đường dự kiến mở họ cũng thống nhất cùng nhau hiến đất. 
 
Buôn có 75 hộ thì hiện nay vẫn còn 32 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Tuy nhiên khi được tuyên truyền, vận động,  18 hộ có đường đi qua đều không ngần ngại hiến mỗi người 2,5 m đất để làm đường. Từ sự hiến đất của bà con trong buôn, đã có 240m đường được bê tông hoá và 82m đang được bê tông. Không chỉ hiến đất mà bà con trong buôn cũng tích cực tham gia đóng góp ngày công làm đường để tạo nên những con đường bê tông sạch đẹp, bộ mặt nông thôn ngày một thay đổi.
 
Ông Kbôr Lang - Bí thư chi bộ buôn H’Lối,  nói: Có câu tục ngữ cá thì có sông mới sống được con người thì phải có đường thứ hai nữa là thuận lợi cho mình chuyển hàng nông sản phương tiện đi lại không có gì là quý hơn con đường mình có con đường trước nhà mình thành thử ấy là tuyên truyền vận động bà con dân làng có tuyến đường được nhà nước mở đều đồng tình ủng hộ hết.
 
Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những con đường của “ý Đảng - lòng dân” nối dài trên những buôn làng đã mang lại một diện mạo nông thôn mới ở xã Krông Năng. Chúng sẽ nối dài thêm những niềm vui, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là với bà con dân tộc thiểu số.
 

 

B.T