Cập nhật: 23:45, Thứ 5, 12/01/2017

print

Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

(ANTV) - Ngày 12/1/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì buổi Lễ.

Lễ phát động được truyền hình trực tuyến giữa đầu cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND quán triệt nội dung, kế hoạch tổ chức Cuộc vận động, nêu rõ: Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ CAND…

Để thực hiện Cuộc vận động, Bộ Công an đề ra 07 nhóm nội dung, biện pháp đó là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sỹ CAND. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ Công an.

Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã phát động Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Để Cuộc vận động được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về "Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng", ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới".

Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, các học viện, trường CAND cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện Cuộc vận động; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, để cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và thiết thực, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an…

Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu về phong cách “CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tích cực đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an