Cập nhật: 17:14, Thứ 5, 05/01/2017

print

Bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

(ANTV) - Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã kí quyết định bãi bỏ Quyết định số 6139 ngày 28/8/2013 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Quyết định số 6139 quy định khống chế số lượng tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo, quy định khống chế địa bàn đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định tiêu chí thành tích xuất khẩu gạo…

Trong bối cảnh tình hình thị trường xuất khẩu gạo khó khăn và phải cạnh tranh gay gắt, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu gạo, việc Bộ Công Thương bãi bỏ Quyết định 6139 sẽ loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Đồng thời, việc bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ đảm bảo tính minh bạch của thể chế, môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo, góp phần thúc đẩy xuất khẩu gạo và tăng cường tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa cho người nông dân.

BT