Cập nhật: 08:28, Thứ 5, 29/12/2016

print

Tổng cục An ninh triển khai công tác Công an năm 2017

(ANTV) - Triển khai kế hoạch công tác của Bộ Công an, ngày 28/12, Tổng cục An ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác Công an năm 2017. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 
Trong năm qua, Tổng cục An ninh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác.
 
Đồng thời, hướng dẫn Công an các địa phương làm tốt công tác chỉ đạo, chỉ huy, cải tiến và trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu, xử lý thông tin, thực hiện các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống.
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Tổng cục An ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến an ninh và lợi ích của đất nước.
 
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương những kết quả Tổng cục An ninh đạt được trong năm 2016. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần nâng cao hơn nữa công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, các vấn đề trong và ngoài nước; đổi mới nhận thức về các nhân tố liên quan đến an ninh quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng".