Cập nhật: 19:49, Thứ 2, 26/12/2016

print

Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

(ANTV) - Sáng nay (26/12), Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân.

Hội nghị vinh dự chào đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng (UVTWĐ), Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIV; Phan Đình Trạc, UVTWĐ, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, UVTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh – Quốc hội khóa XIV; Hà Ban, UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, UVTWĐ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội… Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (ĐUCATW), lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016- 2020 với trọng tâm là tăng cường, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm đổi mới mô hình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả tiến triển hội nhập sâu rộng trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu: Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì vậy, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 không chỉ triển khai công tác của năm 2017, mà với tầm nhìn toàn khóa, còn có nhiệm vụ xác định những định hướng lớn cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong những năm tới, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ toàn khóa Đại hội XII của Đảng.

Năm 2016, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua; đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ban hành chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khóa để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại của lực lượng Công an đã phát huy được thế mạnh trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm; tích cực hợp tác với các nước về đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là các vấn đề an ninh mạng, khủng bố, ma túy, buôn bán người... Công tác lãnh đạo chỉ huy, tham mưu được cải tiến theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; tập trung tham mưu, chỉ đạo, giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự.

Đồng tình với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lực lượng Công an nhân dân đã đề ra trong năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”; đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Lực lượng Công an nhân  rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả, chiến công và thành tích đạt được trong năm qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian tới, trước mắt là năm 2017; lực lượng Công an nhân dân sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong thời gian tới.

BT