Cập nhật: 08:27, Thứ 4, 23/11/2016

print

Cần đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

(ANTV) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, trong ngày làm việc hôm 22/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
Xung quanh tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo báo cáo của Ủy ban kinh tế thì tiêu chí xác định là căn cứ tổng nguồn vốn và lao động bình quân.
 
Có ý kiến cho rằng : Cách xác định cần chính xác, khách quan, vì vậy cần xem xét kết hợp tiêu chí tổng doanh thu khi tiêu chí ưu tiên chưa đạt. Bởi trên thực tế, có doanh nghiệp khoa học công nghệ có số lao động không lớn nhưng doanh thu lại không nhỏ. 
 
Ông Đỗ Văn Bình, đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng nêu ý kiến, việc quy định loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ để có chính sách hỗ trợ có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động luật doanh nghiệp, tuy nhiên dự thảo chỉ nêu một tiêu chí là số lao động bình quân dưới 10 người khi xác định doanh nghiệp siêu nhỏ. Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung tiêu chí về tổng nguồn vốn và có thể có cả tiêu chí về tổng doanh thu, vì nếu chỉ quy định tiêu chí về lao động dưới 10 người thì cũng giống như đối với hộ kinh doanh, trong khi hộ kinh doanh lại không được hỗ trợ.
 
Đại biểu đoàn Hà Nam Trần Thị Hiền cho rằng : tên gọi của dự thảo mới chỉ ra biện pháp, cách thức mà chưa phản ánh được ý nghĩa chiến lược vì mục tiêu phát triển vững chắc của khu vực doanh nghiệp và cũng chưa phản ánh được mối quan hệ lợi ích tác động qua lại giữa sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa với tăng trưởng kinh tế.
 
Bà Trần Thị Hiền, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam nói, do đó, cần thêm từ phát triển để chỉ ra mục tiêu, động lực mà chúng ta làm luật để hướng đến mục tiêu phát triển đạt tới 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 hoặc mục tiêu phát triển một số doanh nghiệp mạnh mang thương hiệu quốc gia.
 
Tranh luận vấn đề này, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng nhìn nhận: Tại điểm c, khoản 2, Điều 20 đã ghi rất rõ hỗ trợ toàn diện doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển vì vậy không nên lầm lẫn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là phát triển về số lượng vì luật này là phát triển toàn diện, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 
Ông Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng, quan điểm của tôi thì doanh nghiệp nhỏ và vừa mà theo cách tôi tiếp cận và gần cái thông tin gần đây thì họ không cần hỗ trợ nhiều về vốn, cơ bản là vấn đề thủ tục, Nhà nước phải tạo cho người ta niềm tin cho người ta đầu tư để thu hút cái dòng vốn xã hội vào cho nên báo cáo là bây giờ cứ để cho doanh nghiệp mà khó khăn mà không tiếp cận được các dự án, không tiếp cận được các chính sách thì tôi cho rằng chúng ta không thể hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nên theo tôi việc đổi tên là không cần thiết.
 
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hay đối tượng áp dụng được quy định trong dự thảo Luật cũng là những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận.
 
Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. 
 
BT