Cập nhật: 22:06, Thứ 2, 21/11/2016

print

Hội thảo Khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến vào ngày 25/11

(ANTV) - Sáng 21/11, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Lịch sử Quân đội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Toàn quốc kháng chiến  - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử” được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2016).

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị nguyên vẹn của những bài học và kinh nghiệm lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được hơn 90 bài tham luận, báo cáo khoa học của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các tướng lĩnh, sỹ quan và các nhà khoa học. Hội thảo sẽ diễn ra ngày 25/11/2016 tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2016

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh  đối với cán bộ chiến sĩ thuộc đối tượng 4 đang công tác ở một số đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.

Thông qua khóa học, các học viên sẽ được nghe các đồng chí giảng viên giới thiệu 5 chuyên đề:

“Những nội dung cơ bản của Luật giáo dục quốc phòng - an ninh, “Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện”;

“Tình hình biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới”;

“Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Việt Nam về bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới”;

“Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới”.

BT