Cập nhật: 22:58, Thứ 3, 15/11/2016

print

Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND bồi dưỡng công tác Đảng

(ANTV) - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng đối với các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan tham mưu của Tổng cục và cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức xây dựng đảng của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục ở phía Bắc.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 193 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy khối cơ quan tham mưu của Tổng cục; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ khối đơn vị trực thuộc Tổng cục, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các trường CAND và cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức xây dựng đảng của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục ở phía Bắc.

Lớp bồi dưỡng công tác Đảng đợt này diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15/11/2016 đến 17/11/2016 với các chuyên đề chính: Báo cáo chuyên đề về Tổ chức và hoạt động của đảng trong CAND; tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở, công tác tổ chức của chi bộ, Đảng bộ cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở, công tác vận động quần chúng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở...

Hội nghị phổ biến pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Sáng 15/11 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt nội dung cơ bản của pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định 52 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế trong các Tổng cục, Bộ tư lệnh và các đơn vị CAND.

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật chính thức có hiệu lực từ 1/7/2013. Đây là văn bản quan trọng tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác xây dựng bộ pháp điển của nhà nước, giúp cho cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực đã được ban hành.

Cùng với nghị định 52 được Chính phủ ban hành ngày 28/5/2016 về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với 1 số nội dung quan trọng như xây dựng, quản lý, cập nhập và sử dụng sẽ đảm bảo tính chính xác, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành được đăng tải toàn văn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Chính vì vậy, việc phổ biến nội dung cơ bản 2 văn bản trên và những việc cần triển khai thực hiện trong CAND góp phần nâng cao công tác pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và hoạt động cập nhập, khai thác sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đạt hiệu quả cao nhất.

Kết luận hội nghị, Trung trướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an nhấn mạnh, công tác pháp điển trong CAND trong giai đoạn 2017-2023 với 18 đề mục thuộc 3 chủ đề Bộ Công an được giao chủ trì đòi hỏi các đơn vị trong CAND phải tăng cường triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các văn bản chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế trước khi đưa vào thực hiện pháp điển.

Đồng thời, các đơn vị trong CAND được giao chủ trì xây dựng, ban hành văn bản phải chủ động cung cấp văn bản sau 2 ngày kể từ ngày công bố hoặc kí ban hành để Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cập nhập, kiểm tra về hiệu lực các văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

 

BT