Cập nhật: 08:19, Thứ 4, 09/11/2016

print

Cần cụ thể hóa chính sách phát triển du lịch

(ANTV) - Theo chương trình làm việc hôm 08/11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

Xung quanh điều 10 quy định các hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó có hành vi hành nghề hướng dẫn du lịch khi không có thẻ hướng dẫn viên du lịch. Trước hiện tượng nhiều đối tượng nhập cảnh Việt Nam qua đường du lịch nhưng thực chất là làm hướng dẫn viên chui đã xuyên tạc sự thật lịch sử của Việt Nam. Nhiều ý kiến băn khoăn khi quy định như khoản 6 của dự thảo là chưa rõ ràng và dễ tạo sơ hở. 

Ông Lê Kim Toàn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng, Tôi đề nghị bổ sung hành nghề hướng dẫn du lịch khi không có thẻ hướng dẫn viên du lịch do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.Thế còn quy định như này rất là chung vì có một số đối tượng hoạt động hướng dẫn du lịch vẫn có thể không phải do cơ quan thẩm quyền của nước ta cấp mà là của nước khác cấp nhưng mà lại hoạt động du lịch, hướng dẫn du lịch trên địa bàn, lãnh thổ của đất nước ta.

Tại khoản 1, điều 5 quy định : Nhà nước có những cơ chế chính sách huy động mọi nguồn lực, tăng đầu tư phát triển du lịch để bảo đảm ngành du lịch là kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Nhiều ý kiến cho rằng: Quy định chưa đưa ra được những chính sách đặc thù và chưa mang giải pháp có tính đột phá để bảo đảm cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó các điều khoản này chưa thể hiện thể chế hóa được sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan để hỗ trợ cho du lịch như một ngành kinh tế tổng hợp.

Theo ông Phạm Văn Tuân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ưu đãi, đầu tư theo Luật đầu tư, về doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu chi tiết hóa chính sách phát triển du lịch và huy động mọi nguồn lực hỗ trợ và lồng ghép phát triển du lịch theo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, mà trong quy định này cũng phải quy định rõ tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch.

Cũng quan tâm đến vấn đề này, các ý kiến cho rằng kinh doanh lữ hành là ngành kinh doanh có điều kiện, tổng hợp của các dịch vụ, kết nối và có doanh thu lớn, dễ tổ chức nên cần quy định để thể hiện được quy mô của lữ hành, đảm bảo được số lượng nhân sự, số hướng dẫn viên có chuyên môn nghiệp vụ.

 Diễn đàn "Thanh niên với Bộ luật Dân sự năm 2015"

Sáng 8.11, tại Bộ Tư pháp, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã chủ trì, tham mưu tổ chức Diễn đàn "Thanh niên với Bộ luật Dân sự năm 2015".

Bộ luật Dân dự năm 2015 là bộ luật quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế xã hội. Bộ luật gồm 27 chương, 689 điều, ở vị trí trung tâm, với tư cách là Bộ luật gốc, Luật dân sự có tác động  tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tại diễn đàn, các đại biểu tham gia trao đổi các nội dung: phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự năm 2015, cách thức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tại diễn đàn, các đơn vị trong Cụm đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn gồm: Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Thành đoàn Hà Nội đã tham gia ký kết chương  trình phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật giai đoạn 2016-2020./.

BT