Cập nhật: 11:36, Thứ 7, 05/11/2016

print

Tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần sát với yêu cầu thực tế

(ANTV) - Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Kết quả giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Đây là vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến sự phát triển chung của đất nước.

Mặc dù được sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu song nhiều ý kiến đánh giá Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới vẫn còn nhiều điểm bất cập và chưa thực sự phù hợp với điều kiện đặc thù về địa lý và nhu cầu phát triển kinh tế của từng vùng. Trong khi kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, đặc biệt là nhà văn hóa ở từng thôn, bản hiện nay vẫn còn thiếu. Và nếu chỉ chú trọng về kinh tế mà không quan tâm đến văn hóa sẽ không đáp ứng được yêu cầu của Trung ương về xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu: "Hiện nay, nhiều thôn bản số lượng dân cư rất cần nơi để sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các hội nghị và đặc biệt là nơi để mà thư viện cho các em để vui chơi, giải trí, nhưng mà thực tế ở rất nhiều xã, nhiều thôn thì hộ dân cư 300 đến 400 hộ nhưng mà nhà văn hóa thì cấp 4 và chứa được là khoảng 20 - 30 người.Nếu một người đại diện cho một gia đình thì ít nhất phải có một nhà văn hóa phải chứa được 100-200 người".

Không thể phủ nhận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo bước đột phá đáng kể và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế đang tồn tại đó là tình trạng nhiều xã chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, thậm chí huy động cả hộ nghèo, hộ chính sách và người cao tuổi để đóng góp xây dựng nông thôn mới. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước phát biểu: "Nhiều xã, nhiều gia đình nông thôn, đặc biệt là các gia đình nghèo phải gánh chịu, Cần phải điều tra, thống kê đầy đủ, công bố tình trạng nợ của các xã, số lượng hộ nông dân lâm vào tình trạng bị huy động quá sức dẫn đến phá sản.Đánh giá việc chi tiêu ngân sách cho chương trình cũng như tác động của nó đến tình trạng ngân sách chung".

Nhiều ý kiến cho rằng việc tái cơ cấu nông nghiệp là phải thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp từ thủ công sang quy mô hóa, hiện đại hóa và cần lấy doanh nghiệp làm đòn bẩy chủ lực trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Do vậy cần đề ra những cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

BT