Cập nhật: 10:12, Thứ 3, 01/11/2016

print

Tổng cục Chính trị CAND phía Nam bồi dưỡng công tác Đảng

(ANTV) - Sáng ngày 31/10, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phía Nam đã khai mạc lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 121 đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo các trường CAND phía Nam, các đồng chí Đảng ủy viên, chi ủy viên các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục tại phía Nam.

Khóa học dự kiến kéo dài 3 ngày, diễn ra trong thời điểm cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND đang khẩn trương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11.

Lớp học nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND; giúp người học nắm vững chức năng nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, các kỹ năng, phương pháp xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

 

BT