Cập nhật: 08:36, Thứ 6, 21/10/2016

print

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ

(ANTV) - Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Bác từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, hay ''Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng". 

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, phụ nữ công an nhân dân đang ra sức ngày đêm rèn đức luyện tài,  thực hiện bình đẳng giới về mọi mặt, đóng góp tích cực trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trong thư gửi Phụ nữ nhân dịp kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế Phụ nữ ngày 8-3-1952, Bác Hồ viết: “Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng…” Từ những cụ bà ngoài bảy tám mươi tuổi, phụ nữ vùng tạm chiến, phụ nữ Kinh, Thổ, Nùng, Mán, Mèo, phụ nữ ở xí nghiệp, ở nông thôn đến chị em tiểu tư sản đã góp phần không nhỏ đem đến thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, giải phóng dân tộc.

Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết: Nếu nói nhân tố cốt lõi phải nói điểm then chốt chính là tình yêu thương quý trọng đặc biệt của Bác dành cho phụ nữ. Nó thể hiện trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng phụ nữ. Xác lập quyền bình đẳng Nam – Nữ. Đồng thời, Bác cũng yêu cầu tất cả các ngành, các cấp phải tạo mọi điều kiện để phụ nữ được học tập, công tác bình đẳng như nam giới.

Khắc sâu lời dạy và thực hiện tâm nguyện của Bác “một nửa thế giới” cần được giải phóng, bình đẳng về mọi mặt. Các tổ chức Hội phụ nữ trong Công an nhân dân luôn là địa chỉ tin cậy của hội viên phụ nữ. Qua đó đã phát huy chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Thượng tá Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết: Tư tưởng của Bác về công tác phụ nữ là một tư tưởng lớn, nhìn nhận phụ nữ bình đẳng với nam giới. Về góc độ phụ nữ luôn luôn phải rèn đức luyện tài, phấn đấu vươn lên, vượt qua những rào cản cuộc sống. Chúng tôi xác định, BCH phải tham mưu thật tốt cho Đảng ủy, thực hiện tốt bình đẳng giới, thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội, gắn với các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chỉ chiếm 15% quân số trong toàn lực lượng công an, nhưng thông qua thực tiễn công tác, chiến đấu, nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ đã được các cấp khen thưởng vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của mình. Nhiều chị giữ chức vụ lãnh đạo các cấp là những hạt giống gieo mầm cho sự nghiệp đóng góp, cống hiến của nữ công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Yêu thương, trân trọng, giải phóng phụ nữ về mọi mặt không chỉ là nhiệm vụ đặt ra đối với toàn xã hội, mà còn là một nhiệm vụ nặng nề đối với phụ nữ. Với khẩu hiểu "Đoàn kết - Chủ động - Kỷ cương - Phát triển", phụ nữ Bộ Công an đang từng bước thực hiện hóa tâm nguyện của Bác Hồ về công tác phụ nữ.

BT