Cập nhật: 17:29, Thứ 4, 21/09/2016

print

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

(ANTV) - Sáng 21/9, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị khoá XII về việc chỉ định Đảng uỷ CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy CATW.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 13/8/2016 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 16 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 07 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Công an nhân dân (CAND) Việt Nam là một lực lượng cách mạng rất quan trọng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Trong suốt hơn 70 năm qua, Đảng bộ CATW không ngừng phát triển, trưởng thành. Năm 1945, mới là một Chi bộ Nha CATW trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng Trung ương; đến năm 1956, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết về việc thành lập Đảng đoàn Bộ Công an. Tháng 11/1979, Đảng bộ Bộ Nội vụ được thành lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Tháng 8/1990, Bộ Chính trị khoá VI ban hành Quyết định số 110-QĐ/TW về việc thành lập Đảng uỷ CATW, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ CATW, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới, nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng uỷ CATW phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an. Tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa kinh nghiệm làm việc của Đảng uỷ CATW các nhiệm kỳ trước, Đảng uỷ CATW phải đem hết tâm lực phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an
phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi Lễ.

Từng đồng chí Ủy viên Đảng uỷ CATW phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng uỷ CATW; thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. Phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thực hiện có nền nếp và tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW. Trong sinh hoạt phải bảo đảm theo đúng quy chế, dân chủ, công khai; phát huy tính sáng tạo cá nhân; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; khi đã thống nhất thì ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện. Đối với những vấn đề quan trọng, phải bàn bạc, trao đổi kỹ, quyết định theo đa số. Đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ CATW. Trong từng thời điểm, phải bám sát tình hình thực tiễn để lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, chú trọng cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước, ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an. Nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.

Phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng Đảng bộ CATW, các tổ chức đảng trong CAND và lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác cán bộ là khâu quyết định, tổ chức lực lượng Công an theo hướng "tinh, gọn, mạnh", cơ cấu tổ chức phù hợp. Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc, 
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Đảng uỷ CATW, lực lượng CAND sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Đảng ủy CATW nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng lực lượng CAND cũng như những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Đảng ủy CATW vinh dự được 03 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước cùng tham gia. Điều này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy CATW và Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đặc biệt mong muốn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, tiếp tục dành cho lực lượng Công an những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo để xây dựng lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Ngay sau Lễ công bố, Đảng ủy CATW tiến hành họp phiên thứ Nhất, thông qua Chương trình làm việc toàn khóa; Quy chế làm việc của Đảng ủy CATW, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an