Cập nhật: 08:20, Thứ 4, 14/09/2016

print

Cần sửa đổi toàn diện Luật Chuyển giao công nghệ 2006

(ANTV) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ Ba, trong ngày làm việc 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật chuyển giao công nghệ 2006.

Các ý kiến khi thảo luận đều tán thành sự cần thiết phải sửa đổi Luật để kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; kiểm soát chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài, ngăn chặn nhập khẩu công nghệ lạc hậu; tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới; đồng thời từng bước chuyển giao công nghệ ra nước ngoài phù hợp với điều kiện Việt Nam và đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu, bây giờ đất nước chúng ta đang đứng trước một cái thử thách rất lớn là phải chịu công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ gây ảnh hưởng trật tự an ninh, an toàn xã hội. 

Một nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận đó là việc thành lập các Trung tâm ứng dụng và đổi mới công nghệ được quy định tại điều 45 của dự thảo Luật.

Nhiều ý kiến cho rằng việc thành lập Trung tâm sẽ gây chồng chéo, trùng lặp và lãng phí nguồn lực đầu tư trong bối cảnh yêu cầu xã hội hóa công tác chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, để hoạt động chuyển giao công nghệ thực sự đi vào sản xuất cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện có, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thì cần có cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, có nhất thiết là mình cứ phải thành lập nhiều trung tâm như thế không? Trong khi đó nhiều trung tâm trùng lặp. Nếu mình không phát hiện cái trùng lặp như thế thì đã đành, nhưng đây mình đã dự đoán được, dự kiến được nó sẽ có trùng lặp, chồng chéo mà mình vẫn cứ làm. Cái thứ 2 là đặt nhiều cái trung tâm ở các địa phương chắc chắn hiệu quả nó sẽ thấp, thứ 3 là về biên chế tổ chức.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đặt câu hỏi với tình trạng công nghệ trong nước và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 có đáp ứng được yêu cầu. Các ý kiến đều đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ, sửa đổi một cách toàn diện các quy định của Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 .

Cũng trong ngày làm việc hôm 13/9, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách TW và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước.
 

BT