Cập nhật: 10:46, Chủ Nhật, 14/08/2016

print

Kiểm tra, khảo sát lực lượng an ninh cơ sở

(ANTV) - Ngày 13/8, đoàn Công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ cũng như các mô hình, điển hình, cơ chế phối hợp đảm bảo Quốc phòng và An ninh ở cơ sở. Qua đó lực lượng an ninh cơ sở ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên thực tế cho thấy lực lượng bán chuyên trách hiện nay có mức phụ cấp quá thấp, Công an xã, Công an viên chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, các mô hình an ninh trật tự chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Qua thực tế buổi làm việc với các ban, ngành tỉnh Lâm Đồng và thực tế kiểm tra thực tế 6 đơn vị cơ sở ở hai huyện Đức Trọng và Đơn Dương, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được; đồng thời ghi nhận những đề nghị của đại diện các sở, ngành và các đơn vị cơ sở phản ánh trong quá trình kiểm tra, khảo sát tại Lâm Đồng để tổng hợp, báo cáo.

BT