Cập nhật: 08:57, Thứ 3, 29/03/2016

print

Thảo luận về nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(ANTV) - Tại nghị trường Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa 13 ngày 28/3, một nội dung chính được các đại biểu quan tâm chính là các mặt công tác, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa 13.

Tại nghị trường, bên cạnh 8 bài học kinh nghiệm được Quốc hội đưa ra trong báo cáo tổng kết hoạt động của mình trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh, bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn những tồn tại không nhỏ trong những mặt công tác trọng tâm của Quốc hội, như về công tác xây dựng luật pháp, vẫn còn nhiều Bộ Luật, Luật không đi vào cuộc sống, không gắn bó với thực tiễn.

Xung quanh công tác giám sát - một trong những công tác trọng tâm của Quốc hội, nhiều đại biểu cũng khẳng định, bên cạnh việc chất vấn, tiến hành giám sát có nhiều đổi mới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đoàn đại biểu vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc giải quyết hậu giám sát.

Cũng trong ngày thảo luận hôm nay, đã có hàng chục ý kiến được phát biểu tại nghị trường xung quanh một số công tác của Quốc hội như việc quyết định về ngân sách đôi khi còn chưa thực sự hợp lý, việc tranh luận tại nghị trường về một số vấn đề thực tiễn còn chung chung, thiếu cụ thể./.

 

BT