Cập nhật: 11:15, Thứ 7, 26/03/2016

print

Cụm thi đua số 1 các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng ký giao ước thi đua

(ANTV) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016 do Bộ CA phát động, 7 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng gồm: Văn phòng Bộ CA, Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Viện Chiến lược và Khoa học CA, Cục Tài chính, Thanh tra Bộ và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Tại lễ ký kết, các đơn vị trong cụm đã đóng góp các ý kiến, thống nhất thông qua và tiến hành ký kết giao ước thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2016 với các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ Đảng, cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy; phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu, hợp tác quốc tế, pháp chế, nghiên cứu dự báo chiến lực, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác thanh tra trong CAND, công tác tài chính, phục vụ kịp thời Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ CA chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hà Nội tổng kết phong trào toàn dân BV ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2015 

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Thành phố Hà Nội (Ban chỉ đạo 138) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường năm 2015; triển khai chương trình công tác năm 2016. Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Thủ đô.

Theo Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hà Nội, thời gian qua công an Hà Nội đã hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 07 và kế hoạch 280 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới".

Nhiều mô hình, chuyên đề phong trào tiếp tục phát huy tốt hiệu quả tác dụng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, được các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhân rộng và đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Thông qua hoạt động của các phong trào đã nâng cao ý thức, tinh thần đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TT ATXH.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến biến các chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Dịp này, nhiều tập thể, đơn vị đã vinh dự được nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ Công an, UBND Thành phố và CAHN vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

BT