Cập nhật: 22:14, Thứ 5, 17/03/2016

print

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Quốc hội khóa XIV

(ANTV) - Có 197 đại biểu được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV trong tổng số 198 đại biểu khối các cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử. 

 
Đây là thông tin được đưa tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử ĐBQH khóa XIV do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào sáng nay (17/3) tại HN. 
 
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở Trung ương tham dự hội nghị.
 
Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, từ ngày 24/2 đến ngày 10/3/2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được phân bổ người ứng cử đại biểu quốc hội đã tiến hành giới thiệu 197 người ứng cử đại biểu quốc hội theo trình tự, thủ tục và thời gian bảo đảm quy định.
 
Các cơ quan Đảng giới thiệu 12 người, tăng 1 người. Cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan Tư pháp giới thiệu đủ 5 đại biểu. Cơ quan Quốc hội giới thiệu được 113 đại biểu. Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ giới thiệu 17 người. Bộ Quốc phòng giới thiệu đủ 15 người. Bộ Công an có 3 đại biểu được giới thiệu. Kiểm toán Nhà nước giới thiệu đủ 1 người. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu đủ 31 đại biểu.
 
Qua biên bản hội nghị cử tri nơi công tác người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.
 
Trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu đã được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và căn cứ vào danh sách những người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, HN hiệp thương lần thứ 2 đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.
 
Sau hội nghị này sẽ tiền hành gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa 14 thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương tại nơi cư trú bắt đầu từ 20/3 đến 12/4/2016.