Cập nhật: 10:53, Thứ 7, 05/03/2016

print

Quyết liệt chống hạn hán và xâm nhập mặn

(ANTV) - Tình hình hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên; xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang diễn ra trên diện rộng và nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Dự báo trong thời gian tới sẽ có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trước thực trạng trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên quan thông tin kịp thời tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguồn nước các hồ thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn để cân đối nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Trong đó ưu tiên nước uống, nước sinh hoạt cho Nhân dân và nước cho chăn nuôi; chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hạn hán trên địa bàn; rà soát xác định các hộ thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách để chủ động hỗ trợ kịp thời; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chế độ canh tác phù hợp với khả năng bảo đảm nguồn nước.

Chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn theo quy định. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình chống hạn, xâm nhập mặn.

BT