Cập nhật: 08:05, Thứ 4, 24/02/2016

print

Chú trọng công tác nghiên cứu lý luận trong CAND

(ANTV) - Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã có buổi làm việc, khảo sát, đánh giá kết quả của Bộ Công an trong công tác lý luận năm 2015 và triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 
Đồng chí PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đồng  chủ trì buổi làm việc.
 
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Đảng ủy CATW đã ban hành Kế hoạch thực hiện trong CAND; lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng CAND.
 
Những kết quả bước đầu đã góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác bảo vệ an ninh trật tự; tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò của công tác lý luận đối với việc nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế từ nay đến năm 2030.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm, chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận trong CAND. Thời gian qua, công tác lý luận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác công an trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu giải đáp các vấn đề thực tiễn nổi lên. Công tác tổng kết thực tiễn được chú trọng, phục vụ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, từ đó bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND.
 
Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cũng nêu rõ: Năm 2016 và những năm tiếp theo, nội dung nghiên cứu lý luận CAND sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề trọng tâm, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; đấu tranh với các loại tội phạm; xây dựng hoàn thiện lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.
 
Thay mặt đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đánh giá cao những kết quả công tác lý luận CAND năm 2015; mong muốn thời gian tới, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo TW và Bộ Công an sẽ được đẩy mạnh.
 
Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về bảo vệ an ninh, trật tự. Đổi mới toàn diện đồng bộ công tác nghiên cứu, hoàn thiện khung lý luận CAND trên các lĩnh vực, gắn với sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới.
BT