Cập nhật: 08:49, Thứ 6, 15/01/2016

print

Đồng chí Trần Quốc Hoàn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

(ANTV) -, Trong gần 28 năm phụ trách ngành Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn luôn xác định "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng". 

 
Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, lực lượng công an đã xây dựng, vận động và tổ chức các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân, tạo thế trận nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần quan trọng đấu tranh bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự.
 
Là người thân cận làm việc nhiều năm bên đồng chí Trần Quốc Hoàn, đồng chí Nguyễn Thanh, thư ký của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn hiểu vì sao khi đồng chí Trần Quốc Hoàn phụ trách ngành công an, đồng chí luôn coi trọng sức mạnh của nhân dân, lực lượng công an phải dựa vào dân, tin dân và gần dân.
 
Ông Nguyễn Thanh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLLCAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) chia sẻ, ông Hoàn chính là người xuất thân từ hoạt động quần chúng đi vào hoạt động cách mạng, phong trào công nhân, xuất phát từ phong trào quần chúng, vận động quần chúng phong trào quần chúng là cơ bản.
 
Ngay từ khi trở thành Giám đốc Nha Công an Trung ương rồi đến Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên, đồng chí Trần Quốc Hoàn luôn coi trọng việc xây dựng lực lượng bán chuyên trách ở cở sở và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí coi đó là vấn đề có tính chiến lược trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và toàn bộ các mặt công tác công an..
 
Ngay từ những năm 50, khi đồng chí Trần Quốc Hoàn viết cuốn sách là cách làm việc cấp ủy, nhiều vấn đề trong nội dung là xây dựng phong trào như thế nào, củng cố phong trào như thế nào... - Ông Nguyễn Thanh cho biết.
 
Từ những phong trào bảo mật phòng gian với khẩu hiệu "3 không" trong kháng chiến chống Pháp đến phong trào bảo vệ trị an ngoài xã hội, bảo mật phòng gian trong các cơ quan đơn vị với khẩu hiệu "3 không, 3 chống, 3 phòng" trong kháng chiến chống Mỹ và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc từ năm 1976 đến nay.
 
Với tầm nhìn chiến lược, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã vận dụng tài tình, kết hợp chặt chẽ các mặt công tác nghiệp vụ đã phát huy sức mạnh của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
 
"Phải thực sự là người đầy tớ trung thành, hết lòng phục vụ quần chúng nhân dân, phải được sự giám sát chặt chẽ, được sự phê bình xây dựng của quần chúng nhân dân". Những lời dặn dò tâm huyết của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với lực lượng Công an nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, lời căn dặn ấy đã trở thành kim chỉ nam để thế hệ lực lượng công an tiếp nối, phát huy sức mạnh của nhân dân, phải thực sự dựa vào dân, vận động và tổ chức nhân dân cùng tham gia giữ gìn bảo vệ an ninh của đất nước điều đó, được bắt nguồn từ những phong trào của toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
 
BT