Cập nhật: 08:41, Thứ 4, 09/12/2015

print

Hội thảo khoa học về 70 năm Quốc hội Việt Nam

(ANTV) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016), sáng ngày 8/12 tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển". Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội thảo.

 
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích ý nghĩa lịch sử, bài học thành công của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên; làm rõ quá trình gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc của Quốc hội Việt Nam trong 70 năm qua. 
 
Từ đó xác định và phát huy đúng đắn vai trò của Quốc hội trong cải cách thể chế; nêu cao bài học về phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân của Quốc hội Việt Nam; phân tích những kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội để làm cơ sở cho đổi mới trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
 
Nhiều ý kiến nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh  hội nhập quốc tế, Quốc hội cần phải tiếp tục đổi mới để bảo đảm thực thi có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng những đòi hỏi của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp, hiện đại.
BT