Cập nhật: 08:20, Thứ 6, 30/10/2015

print

Thảo luận các quy định liên quan đến điều tra trong Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự ( sửa đổi)

(ANTV) - Ngày 29/10, tại Hà Nội, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội thảo về các quy định liên quan đến điều tra trong dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự ( sửa đổi).

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, Bộ luật tố tụng hình sự là đạo luật lớn, rất quan trọng, quy định về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng dự án bộ luật  tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đã tích cực phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội là cơ quan thẩm tra và các bộ, ngành có liên quan trong quá trình xây dựng. Trong đó, Bộ Công an trực tiếp soạn thảo 3 phần: khởi tố, điều tra; hợp tác quốc tế; thi hành án.

Cho đến nay cơ bản việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của dự thảo Bộ luật đã được hoàn thành. Tuy nhiên, còn một số nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng nhằm một mặt bảo đảm được quyền con người, quyền công dân nhưng đồng thời phải bảo đảm bảo đảm tính khả thi, không gây cản trở cho hoạt động  đấu tranh phòng, chống tội  phạm.

Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); tuy nhiên, còn một số nội dung, nhất là các nội dung liên quan đến điều tra cần thảo luận rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn, góp phần chỉnh lý dự thảo Bộ luật cho phù hợp với thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để điều tra, xử lý  tội phạm đạt hiệu quả cao. Trong đó, Quy định về bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận.

Nhiều ý kiến khẳng định, quy định về việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can là một quy định tiến bộ, góp phần bảo đảm cho hoạt động hỏi cung bị can được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế bức cung, dùng nhục hình; đồng thời việc ghi âm, ghi hình còn bảo vệ người hỏi cung trước sự vu cáo về việc bức cung, dùng nhục hình. Vì vậy việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành những quy định pháp luật chặt chẽ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm là cần thiết.

Tuy nhiên, quy định về việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can như thế nào để vừa đạt được mục đích, yêu cầu, hiệu quả đề ra, nhưng đồng thời phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo đó, trước mắt chỉ nên quy định theo hướng, áp dụng việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can trong một số trường hợp cụ thể như: bị can phạm tội  đặc biệt nghiêm trọng, bị can kêu oan hoặc không nhận tội.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến một số nội dung về tranh tụng trong tố tụng hình sự; thời hạn tạm giam; các trường hợp phải chỉ định người bào chữa; quyền của người bào chữa tham gia tố tụng; việc cấp Giấy đăng ký bào chữa; quyền của bị can đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án và biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt./.
 

BT