Cập nhật: 08:11, Thứ 4, 08/04/2015

print

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong CAND

(ANTV) -Thực hiện chương trình các Hội nghị của Bộ Công an, đồng thời quán triệt Thông báo số 117/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, sáng ngày 07/4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính, tư pháp năm 2015. 

 
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành  chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 
 
Năm 2014, công tác cải cách hành chính, tư pháp của Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả. Chất lượng công tác xây dựng thể chế được nâng cao; đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật.
 
Việc gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, đặc biệt trong tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.
 
Năm 2014, qua rà soát, Bộ Công an đã đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu Bộ đặt ra từ đầu năm.
 
Thông qua việc ban hành quyết định phê duyệt Bộ thủ tục hành chính trong CAND, lần đầu tiên Bộ Công an xác định được tổng thể các thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ và là Bộ đầu tiên trong các bộ, ngành thống kê được các thủ tục hành chính trong nội bộ để từ đó có phương án rà soát, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, chiến sỹ.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Ngày 26/3/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện cải cách hành chính, thể hiện bằng những con số cụ thể, không nói chung chung để đảm bảo năm 2015 là năm có những chuyển biến tích cực về công tác này.
 
Để hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ và quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015, trong đó thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, xác định cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy và thủ trưởng Công an các cấp.
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tập trung rà soát các văn bản đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 
Xác định nhiệm vụ rà soát để đơn giản hóa, cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với nhóm thủ tục hành chính Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2015.
 
Phấn đấu đến cuối năm 2015, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được công bố, công khai và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…
BT