Thứ sáu, ngày 30/10/2020 - 00:13 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:08, Thứ 7, 25/04/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Công bố kết luận thanh tra UBND TP.Hà Nội

(ANTV) - Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo số 1004/TB-TTCP, kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND thành phố Hà Nội. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2011 đến 30/9/2013.

Theo kết luận thanh tra, ngoài những ưu điểm thì qua kiểm tra thực tế, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm tại một số nội dung.
 
Việc quản lý thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước do lịch sử đề lại, qua các thời kỳ còn hạn chế, bất cập, thiếu quy định cụ thể về chế tài xử lý dẫn đến tình trạng có tổ chức, cá nhân chậm, thậm chí trây ỳ, khiếu nại, tố cáo phức tạp trong việc nộp NSNN các khoản tiền thuê nhà trong nhiều năm.
 
Thành phố ban hành quyết định giao đất tại một số dự án nhưng chậm tính tiền sử dụng đất, kỹ hợp đồng thuê đất, chậm bàn giao đất trên thực địa (do chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng). Nhiều tổ chức sử dụng đất từ trước Luật Đất đai năm 2003 không có giấy tờ về sử dụng đất, chưa được công nhận quyền sử dụng đất, nên chưa có đơn giá thuê đất dẫn đến việc cơ quan Thuế phải tạm tính tiền thuê đất.
 
Chính sách tái định cư của Thành phố chưa có các quy định cụ thể đối với trường hợp tái định cư bằng đất trong trường hợp trên cùng một thửa đất gồm nhiều hộ gia đình, nhiều thế hệ cùng sinh sống (bắt nguồn từ một hộ gia đình).
 
Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB diễn ra tại các dự án còn quá chậm (năm 2011, có 291 dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng chậm hoàn thành công tác GPMB hoặc chưa triển khai GPMB; năm 2012 có 154 dự án chậm GPMB, trong đó có 5 dự án cơ bản hoàn thành và 131 dự án chưa hoàn thành GPMB; 6 tháng đầu năm 2013, 131/137 dự án chưa hoàn thành công tác GPMB).
 
Qua kiểm tra thực tế tại quận Cầu Giấy, huyện Từ Liêm (cũ) thấy công tác quản lý đất công còn thiếu chặt chẽ, thiếu công khai, minh bạch như không có hồ sơ địa chính, không có sổ cập nhật biến động đất công theo quy định của pháp luật đất đai; lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; cho thuê trái phép; bồi thường đất, tài sản trên đất công; hợp thức hóa hồ sở để cấp GCNQSDĐ nhưng chưa được xử lý.
 
Với những tồn tại nói trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với cơ quan chức năng, phối hợp với UBND TP Hà Nội nghiên cứu, ban hành văn bản quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi nhà nước thu hồi đất với những chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai nhưng đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và đã đầu tư một phần trên đất.
 
Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội nghiên cứu cơ chế xử lý đối với một số dự án đã giải phóng mặt bằng xong, do điều chỉnh quy hoạch, phương án sản xuất kinh doanh…, trong thời gian chờ phê duyệt điều chỉnh thì cho phép tạm sử dụng vào mục đích khác (có thời hạn), việc sử dụng tạm thời vào mục đích khác phải được chấp thuận của Thành phố và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thành phố có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Cụ thể, về quản lý tài chính, Thành phố cần chỉ đạo Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm công khai, minh bạch tài chính, tài sản, chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của nhà nước. Chỉ đạo Cục thuế Thành phố khẩn trương thu hồi số tiền nợ đọng và tiền phạt chậm nộp của các chủ đầu tư, xem xét, xử lý tính phạt chậm nộp đối với các trường hợp chậm nộp tiền thuê nhà, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Về quản lý Đất đai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu, việc giao đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế phải thông qua đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai minh bạch, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.
 
Thành phố Hà Nội cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư đang sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, chưa ký hợp đồng thuê đất hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; rà soát lại các dự án chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, không có khả năng thực hiện, thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 
Thanh tra Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã rà soát lại tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ địa chính, hồ sơ quản lý đất công…
 
Về quản lý các dự án đầu tư, Thanh tra Chính phủ yêu cầu giảm thiểu các dự án không triển khai, chậm triển khai đang tồn tại như hiện nay; xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư.
Nguồn: Cổng TTĐT Thanh tra CP
Thăm dò khán giả