Thứ bảy, ngày 26/09/2020 - 23:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 22:39, Thứ 3, 29/09/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Thành lập 4 Ban giám khảo Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X - 2015

(ANTV) - Chủ tịch Liên hoan truyền hình CAND lần thứ X đã ký quyết định thành lập Ban Giám khảo ở các nội dung dự thi, gồm: Chương trình chuyên mục; các tác phẩm báo chí;  các tác phẩm nghệ thuật và CT chuyên biệt; Người dẫn chương trình truyền hình.

BỘ CÔNG AN - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH CAND                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
             LẦN THỨ X - 2015

    Số:        /2015/QĐ-BCA-THVN                                Hà Nội, ngày     tháng     năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Giám khảo

Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X - 2015

CHỦ TỊCH LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH CAND LẦN THỨ X

 

        Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

        Căn cứ Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam;

        Căn cứ Nghị định số 72/2014/NĐ-CP ngày 22/7/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam;

        Căn cứ quyết định số 5160/QĐ-BCA-X11 ngày 30/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X (2015);

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo “Liên hoan Truyền hình Công an nhân dân lần thứ X năm 2015”. Cử và mời các ông, bà có tên dưới đây tham gia Ban Giám khảo:

1.1 Ban Giám khảo Chương trình chuyên mục

- Trưởng ban:

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND.

- Các ủy viên:

+ Nhà báo Đỗ Văn Hồng, Nguyên Trưởng ban Thư ký Biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam;

+ Đại tá Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội nhân dân;

 + Đại tá Hà Văn Đoàn, nguyên Trưởng Ban Chuyên đề, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

+ Đại tá Hà Minh Thiện, Quyền Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

+ Thượng tá Đặng Ngọc Thảo, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an TP. Hà Nội.

1.2 Ban Giám khảo các tác phẩm báo chí

- Trưởng ban:

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND.

- Các ủy viên:

+ Nhà báo Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập báo Năng lượng mới;

+ Nhà báo Chu Dương, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim PS&TL, Đài Truyền hình Việt Nam;

+ Trung tá Cao Xuân Long, Trưởng phòng Thời sự tổng hợp, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

+ Thiếu tá Dương Văn Toàn, Trưởng Văn phòng đại diện X34 tại thành phố Hồ Chí Minh;

+ Đại úy Trần Nam Chung, Trưởng Văn phòng đại diện X34 tại miền Trung - Tây Nguyên.

1.3 Ban Giám khảo các tác phẩm nghệ thuật và CT chuyên biệt

- Trưởng ban:

Đại tá, Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND.

- Các ủy viên

+ Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Nhà xuất bản CAND;

+ Đại tá Nguyễn Văn Thu, Giám đốc Điện ảnh CAND, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

+ Thiếu tá Trần Hồng Thanh, Quyền Trưởng Ban Chuyên đề, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

+ Thiếu tá Nguyễn Mai Thao, Phó Trưởng Ban Văn hóa Thể thao, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

+ Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Trưởng phòng Quay phim, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND.

1.4 Ban Giám khảo thi Người dẫn chương trình truyền hình

-  Trưởng ban:

Đại tá Hoàng Xuân Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND.

- Các ủy viên

+ NSUT Kim Tiến, Đài Truyền hình Việt Nam;

+ NSND Trần Phương, Hãng Phim truyện Việt Nam;

+ NSUT Kim Cúc, Đài tiếng nói Việt Nam;

+ NSUT Thanh Hùng, Đài Truyền hình Việt Nam;

+ Đại tá Đặng Ngọc Thuấn, nguyên Trưởng BBT truyền hình VANTQ

          Điều 2. Các Ban Giám khảo trên có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X chọn ra các chương trình, tác phẩm và người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc nhất để trao giải.

           Ban Giám khảo tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

        Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

Nơi nhận:

-  Các ông, bà có tên tại Điều 1 (để thực hiện)

- Lưu: VT, THVN; TT PT,TH,ĐA CAND.

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VN

CHỦ TỊCH LIÊN HOAN

 

 

Trần Bình Minh

 

 

 

 

B.T
Thăm dò khán giả