Thứ bảy, ngày 05/12/2020 - 20:21 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 22:28, Thứ 3, 29/09/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Quyết định thành lập BTC Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X - 2015

(ANTV) - Ban Tổ chức “Liên hoan Truyền hình Công an nhân dân lần thứ X năm 2015” được thành lập có trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động của kỳ liên hoan theo nội dung Kế hoạch của Bộ Công an.

 

BỘ CÔNG AN

 

Số :            /QĐ-BCA-X11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Tổ chức

Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 5160/QĐ-BCA-X11 ngày 30/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X năm 2015;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Liên hoan Truyền hình Công an nhân dân lần thứ X năm 2015” gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1. Trưởng Ban:

 

Trung tướng Trần Bá Thiều

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

 

2. Phó trưởng Ban.

 

 

 2.1. Phó trưởng Ban thường thực:

 

 

Đại tá Dương Như Hồng

Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND.

 

2.2. Các Phó trưởng Ban:

 

 

Thiếu tướng Tạ Đức Dũng

Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an;

 

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

 

Đại tá Trịnh Ngọc Bảo Duy

Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Công an;

 

Đại tá Lê Văn Hải

Cục trưởng cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần -Kỹ thuật, Bộ Công an;

 

Nhà báo Nguyễn Hà Nam

Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam.

 

3. Các Ủy viên:

 

 

Đại tá Nguyễn Quang Vinh

Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

 

Đại tá Phạm Bá Hậu

Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an;

 

Thượng tá Đặng Lan Dung

 

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng

 

Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

 

Ông Phạm Nhật Vũ

Tổng Giám đốc Cty TNHH Truyền hình CAND;

 

Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng

Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

 

Đại tá Nguyễn Văn Hợp

 

Thiếu tá Lê Thanh Tăng

Giám đốc Nhà khách 47 PVĐ, cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an;

Phó Trưởng Ban biên tập Phát thanh, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

 

Thiếu tá Hà Thị Ngọc Lan

Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

 

Đại úy Lê Quang Huy

Trưởng phòng Hậu cần, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND.

 

        Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động của Liên hoan Truyền hình CAND theo nội dung Kế hoạch của Bộ Công an.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

         Điều 3. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi gửi :

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các VK (để báo cáo lãnh đạo Bộ);

- Đài Truyền hình Việt Nam (để phối hợp);

- Như Điều 1, Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: V11, X11, X34.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu

 

B.T
Thăm dò khán giả