Thứ năm, ngày 22/10/2020 - 15:55 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:30, Thứ 5, 23/11/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Xây dựng Đảng về đạo đức - những vấn đề lý luận và thực tiễn

(ANTV) - Sáng 22/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Xây dựng Đảng về đạo đức - những vấn đề lý luận và thực tiễn". 

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo đồng chủ trì Hội thảo.
 
Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021; trong đó vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được đặt ở vị trí đầu tiên trong chủ đề Đại hội, trong mục tiêu tổng quát và là nhiệm vụ số 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII. Đó là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. 
 
Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng sức mạnh nội sinh bền vững của cách mạng; xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của dân tộc, bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng ngang tầm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", xứng đáng với vị thế là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
 
Đây không chỉ là lý tưởng chính trị mà còn là chuẩn mực đạo đức cao nhất trước hết mỗi hành động của mỗi tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên. 
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận nhằm làm rõ nội hàm của xây dựng Đảng về đạo đức; trao đổi, phân tích, cụ thể hóa các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của Đảng và đảng viên.
 
Từ đó, đề xuất hệ giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
 

 

B.T
Thăm dò khán giả