Thứ hai, ngày 28/05/2018 - 02:48 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 12:00, Thứ 7, 29/08/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

“Tuyên ngôn độc lập - Giá trị dân tộc và thời đại”

(ANTV) - Cách đây 70 năm, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn độc lập - giá trị dân tộc và thời đại” để cùng nhìn nhân và đánh giá về giá trị lịch sử của văn kiện này.

Với dung lượng 1.021 từ, Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện khẳng định và kết tinh giá trị truyền thống yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc từ bao đời; khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

PGS.TS Bùi Đình Phong – Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng cho biết: Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã kết hợp 2 quyền rất cơ bản của con người là quyền độc lập của dân tộc và quyền tự do của con người để trở thành quyền cơ bản của Dân tộc. Mà quyền cơ bản đó là độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ. Đây có thể nói là một ý nghĩa mang tính pháp lý quốc tế rất hiện đại.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học thống nhất đánh giá, ra đời đã 70 năm nhưng Tuyên ngôn Độc lập vẫn mang tính thời sự sâu sắc cả trên bình diện trong nước và quốc tế. Quyền dân tộc tự quyết và quyền con người, độc lập, chủ quyền và tự do, dân chủ, bình đẳng, hạnh phúc... vẫn đang là những vấn đề dân tộc Việt Nam và cả loài người hết sức quan tâm. Tuyên ngôn Độc lập thực sự là bản tuyên ngôn bất hủ, có sức sống trường tồn. Tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn Độc lập vẫn đang soi đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình củng cố, giữ gìn độc lập, tự do, hạnh phúc.

Ông Đỗ Đức Hinh – Nguyên Phó GĐ Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: Chúng ta phải luôn luôn thấm nhuần tư tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với tình hình, tình thế hiện nay, chứ không thể nói suông, nói giáo điều, mà nó phải được sống trong môi trường hiện nay để lấy nó làm kim chỉ nam định hướng cho đường lối, chính sách cũng như khuynh hướng phát triển của chúng ta.

Cũng nhân dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp tổ chức triển lãm “70 năm xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Gần 200 ảnh và tài liệu góp phần giới thiệu khái quát về quá trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng