Thứ sáu, ngày 04/12/2020 - 16:17 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 12:02, Chủ Nhật, 17/05/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(ANTV) - Sinh thời, Chủ tịch  Hồ Chí Minh là người đã giành trọn cả cuộc đời  cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc. Đi theo con đường Người đã chọn, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, lầm than đã trở thành những người làm chủ. Đất nước ta từ một đất nước chịu ách đô hộ của thực dân, phong kiến không chỉ trở thành một quốc gia độc lập mà ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Con đường ấy gắn liền với hệ thống tư tưởng toàn diện và sâu sắc của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về đoàn kết quốc tế trong sáng luôn được đề cao, và sau này trở thành cơ sở để  Nhà nước Việt Nam kế thừa và phát triển, xây dựng thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

30 năm bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy, các phong trào cộng sản công nhân quốc tế, phong trào vì hòa bình của nhân dân thế giới cần đoàn kết lại. Tinh thần đoàn kết này vì mục tiêu chung là giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, hướng tới sự phát triển hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

TS.Doãn Thị Chín, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí Tuyên truyền cho hay: "Ngay từ sớm Người đã nhận thức được, mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng giải phóng giai cấp ở các nước chính quốc,  vì vậy Hồ Chí Minh đã đưa cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo cách mạng vô sản trên toàn thế giới. Và chèo lái con thuyền của cách mạng Việt Nam đi từ bến bờ thắng lợi này đến bến bờ thắng lợi khác. Và người tổng kết thành quả của cuộc cách mạng đã chỉ ra là chính vì đã biết kết hợp phong trào cách mạng nước ta với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, và của các dân tộc bị áp bức, cho nên Đảng ta đã vượt qua khó khăn, đưa giai cấp công nhân của chúng ta đến thắng lợi vẻ vang như ngày hôm nay."

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết quốc tế còn phải gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Nếu tinh thần yêu nước không chân chính và tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn tới tư tưởng dân tộc hẹp hòi, hoặc chủ nghĩa bành trướng bá quyền nước lớn, kỳ thị dân tộc.  Những khuynh hướng sai lệch ấy có thể dẫn đến chỗ phá vỡ một quốc gia dân tộc hay một liên bang đa quốc gia dân tộc, phá vỡ tình đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chung, thậm chí có thể đưa đến tình trạng đối đầu, thù địch.

"Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đoàn kết quốc tế, hướng đến một tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc, đạt đến sự hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung, dựa trên những nguyên tắc lớn không hề thay đổi, đó là bảo đảm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và không can thiệp vào công việc nội bộ lẫn nhau. Đó là những nét lớn trong tư tưởng đối ngoại của chủ tịch Hồ Chí Minh."- TS. Ngô Vương Anh, Nhà nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh phân tích.

Tiếp thu và phát huy tư tưởng đối ngoại của Người, những năm qua, Đảng ta đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Theo TS. Doãn Thị Chín: “Đảng đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng bị cô lập, bị cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại với quốc tế về cả chính trị  lẫn kinh tế và không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và trên thế giới, tạo ra thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có được thành tựu đó nhờ sự đổi mới tư duy hết sức sâu sắc, nhận thức sâu sắc về cục diện thế giới cũng như là sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng HCM về đoàn kết, đối ngoại”

Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không thể có mặt trong ngày Đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng tư tưởng của Người luôn là giá trị dẫn đường bền vững cho Đảng và đất nước ta hôm nay và mai sau.

BT
Thăm dò khán giả