Thứ bảy, ngày 19/01/2019 - 23:10 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:37, Thứ 2, 24/08/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Xã luận

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới

(ANTV) - Những ngày này 70 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc đã chớp thời cơ ngàn năm có một, nhất tề đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội đã cổ vũ mạnh mẽ các địa phương trong cả nước. Chỉ hơn 10 ngày sau, với sức mạnh như triều dâng thác đổ, nhân dân từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn đã khởi nghĩa thắng lợi đập tan chế độ thực dân, phong kiến; thực hiện khát vọng cháy bỏng từ bao đời của nhân dân ta.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, là sự kế thừa và rút kinh nghiệm qua những cao trào cách mạng do Đảng khởi xướng. Đây là một thắng lợi tất yếu bởi cách mạng nước ta đã trải qua các cuộc tập dượt, trải nghiệm suốt 15 năm của một Đảng mới có gần 5.000 đảng viên. Đó là thắng lợi của nghệ thuật nắm bắt, phân tích và chớp thời cơ, để tổ chức khởi nghĩa vũ trang kết hợp với sức mạnh toàn dân tộc nhất tề nổi dậy, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân.
 
Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á đã đặt dấu chấm hết những năm dài lầm than, đau thương của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đứng lên kiêu hãnh làm chủ đất nước. Đảng ta từ đây trở thành chính Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo toàn dân xây dựng và kiến thiết đất nước.
 
70 năm đã qua, thời gian càng lùi xa, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám càng sáng rõ. Giá trị ấy là một nguồn động lực tinh thần to lớn và mạnh mẽ thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chiến thắng các thế lực đế quốc ngoại xâm hung bạo nhất của thời đại; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu và Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Gần 30 năm Đổi mới là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Công cuộc Đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với thời cơ lớn, chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ.
 
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Hơn bao giờ hết, tinh thần Cách mạng Tháng Tám thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy cao độ truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần đoàn kết, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục phấn đấu với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Bài học kinh nghiệm cùng những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám luôn luôn là động lực, sức mạnh tinh thần cho dân tộc ta, nhân dân ta trên chặng đường đi tới.
Theo nhandan.com.vn
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng