Thứ hai, ngày 25/01/2021 - 16:15 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:06, Thứ 6, 07/11/2014

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

(ANTV) - Nhiều ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ động ban hành các Chỉ thị về đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với học tập chuyên đề của năm. Do đó, việc học chuyên đề năm 2014 có ý nghĩa sâu sắc hơn và tác động tích cực hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi trong xã hội.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, 12 tỉnh, thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW (Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị trong năm 2014; đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí cấp ủy để chỉ đạo cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra của ban thường vụ cấp tỉnh được đẩy mạnh đã tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị. Ở nhiều nơi, thừa ủy quyền của cấp ủy, bộ phận giúp việc cấp ủy đã tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các đảng bộ cơ sở.
 
Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có những việc làm, sáng kiến mới, những mô hình tốt, cách làm hay để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa. Đồng thời, phát hiện những khó khăn của các cơ quan, đơn vị, trao đổi, thảo luận, tháo gỡ để từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với sinh hoạt đảng, với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đã tạo chuyển biến từ nhận thức, tình cảm, đến hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân.
 
Năm 2014, việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2014 được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ. Nhiều ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động ban hành các Chỉ thị về đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với học tập chuyên đề của năm. Do đó, việc học chuyên đề năm 2014 có ý nghĩa sâu sắc hơn và tác động tích cực hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi trong xã hội.
 
Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy cơ sở xây dựng thành quy định cụ thể về nội dung họp định kỳ hằng tháng của chi bộ, đơn vị, trong đó, bao gồm trao đổi, liên hệ, gắn với công việc phải giải quyết. Việc từng đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu trên cơ sở có sự góp ý của chi bộ, có thời hạn hoàn thành... được thực hiện ở hầu hết các địa phương.
 
Nhiều địa phương (Hải Dương, Ninh Bình...) đã tổ chức biên soạn và hướng dẫn học tập thêm các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo đạo đức của Bác. Quán triệt gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, cấp ủy ở nhiều địa phương đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào trong kế hoạch hằng năm, thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng như ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Phòng...
 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, lề lối, tác phong làm việc ở nhiều địa phương, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các quy định chung của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã gắn kết được với thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các tổ chức đảng (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng).
 
Cùng với đó, việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát với điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác... Nhiều nơi đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị, nên dễ thực hiện như ở Thái Bình, Nam Định, Hà Nam…
 
Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Ở một số nơi, nội dung nêu gương đã được cụ thể hóa, nhất là với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Những nội dung trên đã có tác động tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên và được quần chúng ghi nhận. Tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung, được nhân dân tin yêu.
 
Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc, lựa chọn, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, đã có nhiều việc được chỉ đạo quyết liệt, làm đến cùng, đạt kết quả. Nhiều nơi coi đây là giải pháp đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tư tưởng. Nhiều cấp ủy đã quan tâm hơn đến nhiệm vụ chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên theo tinh thần Chỉ thị 03. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho thanh, thiếu niên, học sinh của địa phương mình.
 
Bên cạnh đó, các báo, đài địa phương thường xuyên duy trì các chuyên trang, chuyên mục về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cơ quan truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa, thiết chế thông tin truyền thông tích cực, chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, phản ánh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của địa phương, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng tốt về chủ đề này, tạo ra sức lan tỏa của việc học tập và làm theo đạo đức của Bác Hồ, đồng thời, cổ vũ văn nghệ sỹ, nhà báo tiếp tục tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hăng hái thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
Đặc biệt, công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng được cấp ủy quan tâm tổ chức. Đầu năm 2014, hầu hết ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm việc thực hiện Chỉ thị, đánh giá những việc làm tốt, thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm, biểu dương những gương điển hình, những đóng góp tích cực của văn nghệ sỹ, nhà báo đối với công tác tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong thời gian tổ chức hội nghị sơ kết, các cơ quan báo chí địa phương đã bám sát chương trình các hội nghị, tuyên truyền đậm nét các kết quả đạt được, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo đạo đức của Bác, tạo ấn tượng tốt trong dư luận xã hội. 
 
Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Ở đâu đó vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 03, về ảnh hưởng to lớn của hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trong công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức của Bác Hồ, về yêu cầu đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng. Từ đó, dẫn đến tâm lý thụ động, ỷ lại, chờ đợi ở cấp trên và hạn chế trong kết quả thực hiện Chỉ thị ở một số địa phương, đơn vị. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung và hình thức, chất lượng chưa cao; nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên còn chung chung, thiếu cụ thể; việc lựa chọn và tập trung giải quyết những vẫn đề bức xúc, nổi cộm... chưa thực sự tích cực, kiên quyết, kết quả thực hiện ở nhiều nơi chưa rõ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là ở các cơ quan công quyền các cấp, hằng ngày tiếp xúc với nhân dân, gây tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. 
 
Ở một số địa phương vẫn chưa có những biện pháp cụ thể để tuyên truyền giáo dục về đạo đức của Bác ở những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, những nơi không có tổ chức đảng, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vừng xa. Nhất là chưa đánh giá khách quan kết quả việc thực hiện Chỉ thị 03. Ở một số địa phương, đơn vị còn có ý kiến cho rằng Chỉ thị không có kết quả cụ thể. Từ đó, thiếu quyết tâm trong thực hiện Chỉ thị, nhất là trong hệ thống quản lý nhà nước các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là đối với việc thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa có kết quả, còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 ở một số tổ chức đảng chưa được coi trọng. 
 
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực hiệu quả, trong những tháng cuối năm 2014 và thời gian tới, cấp ủy các cấp cần chú trọng thực hiện: 
 
Một là, tiếp tục phải quán triệt đầy đủ và sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; chỉ đạo tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa chính trị, ý nghĩa văn hóa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
 
Hai là, bộ phận giúp việc tại các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt 8 nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và kế hoạch 03 của Ban Bí thư sát với đặc điểm, yêu cầu của địa phương, đơn vị; tham gia tích cực, có chất lượng vào đợt II của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 
Ba là, tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị 03 với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Bộ phận giúp việc tiếp tục tham mưu với cấp ủy các cấp chọn vấn đề còn hạn chế, yếu kém, hoặc bức xúc, nổi cộm về đạo đức, lối sống để tập trung giải quyết dứt điểm, thực hiện từng việc, có hiệu quả cụ thể.
 
Bốn là, tiếp tục gắn Chỉ thị 03 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bộ phận giúp việc các cấp phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy những cách làm mới, những kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua; tích cực học tập những cách làm hay của các địa phương, đơn vị bạn; thường xuyên đôn đốc các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương, tạo đàm, hội thảo, học hỏi, rút kinh nghiệm về các cách làm hiệu quả.
 
Năm là, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo để tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị 03, tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
 
Theo Tuyên Giáo
Thăm dò khán giả