Chủ nhật, ngày 01/11/2020 - 06:41 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:40, Chủ Nhật, 06/12/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Thi đua yêu nước tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

(ANTV) - Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tộc tích cực thi đua "làm sao cho Kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công".

Trong suốt gần 30 năm đổi mới đất nước, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng, động lực lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân  thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 1991, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Thời điểm này, Đảng ta vẫn kiên định giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục con đường đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp như mục tiêu Đại hội Đảng VI (1986) đã đề ra.

Theo đó, Đảng ta đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi nghèo đói,  là nước hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ trước thời hạn. Thành công đó chính là nhờ sức mạnh phấn đấu thi đua của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo 

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Trong một bối cảnh thế giới và đất nước với rất nhiều khó khăn như hiện nay, chúng ta thấy được một Việt Nam giành được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực đó là nhờ có phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã tạo ra một sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh đó đã giúp chúng ta vượt lên mọi khó khăn".

Nhà khoa học, bác sỹ, giáo viên, công nhân, nông dân, bộ đội hay người chiến sỹ CAND, người già, thanh niên hay trẻ nhỏ...Tất cả đều ra sức nỗ lực cống hiến, phát huy tài năng, sáng tạo, trí tuệ, sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua yêu nước trong suốt những năm qua đã góp phần khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, mỗi tập thể.

Ông Vũ Mão

Ông Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: "Mỗi con người đều có lòng tự hào dân tộc, phong trào thi đua yêu nước là những con sóng giúp thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng trong tim mỗi người. Tại sao chúng ta có thể thắng thực dân Pháp, thắng đế quốc Mỹ, xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa....

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo cho biết thêm: "Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy năng lực sáng tạo của mỗi người, góp phần phát triển tư duy, nâng cao nhận thức, tạo nên những động lực mới cho sự nghiệp cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc".

Hiện nay, trên khắp cả nước người dân đang ra sức thực hiện các phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ngành các giới triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động tiêu biểu như lao động giỏi, lao động sáng tạo, Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Có thể nói phong trào thi đua yêu nước đã tập hợp, giác ngộ cách mạng và nâng cao nhận thức cho quần chúng cùng hòa mình vào con đường cách mạng chung của cả dân tộc./.
 

BT
Thăm dò khán giả