Thứ tư, ngày 20/01/2021 - 08:28 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:33, Thứ 2, 20/02/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tạo sức mạnh mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(ANTV) -Nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định, trong những năm tới, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ tư (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết không chỉ xác định nhiệm vụ trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà còn có một số nội dung mới quan trọng, đó là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Hội nghị Trung ương 4. Nguồn: Tuoitre.vn
 
Khó khăn, thách thức đặt ra là, việc chỉnh đốn Đảng đã được tiến hành nhiều lần, nhưng kết quả còn hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn tồn tại song hành qua nhiều nhiệm kỳ với tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp”. Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp.
 
Khó khăn, thách thức càng lớn, càng đòi hỏi cao bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, trong tình hình hiện nay, cần quán triệt, thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, thành tâm, sâu sắc và sáng tạo.
 
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, là sản phẩm của tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của một danh nhân văn hóa thế giới, một tấm gương mẫu mực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về phong cách sống thanh cao, trong sáng, giản dị; ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân.
 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp chúng ta có cơ sở khoa học và phương pháp đánh giá, xem xét khách quan, chính xác, thấy rõ hơn nguồn gốc, bản chất, nguyên nhân của tình trạng suy thoái và những biểu hiện "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời có định hướng tư tưởng đúng đắn, có thêm ý chí quyết tâm, nghị lực, niềm tin, tạo sức mạnh mới để đấu tranh, khắc phục.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Trong thế giới cái gì cũng biến hóa, trong đội ngũ những người cán bộ có nhiều người không ngừng tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, nên không ngừng trưởng thành tiến bộ. Nhưng cũng có một số cán bộ, đảng viên không giữ vững đạo đức cách mạng, từng bước sa vào chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến thoái hóa biến chất. Người cũng phân tích làm sáng tỏ sự khác nhau giữa lợi ích cá nhân chân chính với chủ nghĩa cá nhân, từ đó Người chỉ ra sự đối lập giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa cá nhân. Người khẳng định, muốn đánh thắng chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù trên thế giới; muốn đánh thắng thực dân và phong kiến là kẻ thù trong nước, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân.
 
Như vậy, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một cuộc đấu tranh với kẻ thù bên trong, với những căn bệnh nội tại bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, nhằm giữ vững bản chất cách mạng và uy tín của Đảng. Trong cuộc đấu tranh này sẽ động chạm tới lợi ích của một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người có chức, có quyền ở các cấp. Nhưng vì sự tồn vong của Đảng và chế độ thì khó khăn, phức tạp đến mấy chúng ta vẫn phải quyết tâm thực hiện với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó vai trò quyết định là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.
 
Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là do những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất. Trong cuộc đấu tranh này càng cần hơn sự dũng cảm hy sinh những lợi ích riêng tư. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình biết khắc phục những ham muốn cá nhân, biết đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Đặc biệt, nếu cán bộ có chức, có quyền không gương mẫu trong lời nói và việc làm, thì cuộc đấu tranh này không thể giành được thắng lợi.
 
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là cuộc đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, do đó cuộc đấu tranh này phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với nâng cao đạo đức cách mạng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa “chống” và “xây”, giữa “xây” và “chống”. Trong tình hình hiện nay, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo nên sức mạnh mới, tăng thêm sức đề kháng để ngăn ngừa “thứ vi trùng rất độc là chủ nghĩa cá nhân”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được xem là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống” là một quá trình cần phải có tầm nhìn xa, quyết tâm lớn và cách làm sáng tạo. Thực tế cho thấy, để thực hiện hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi quyết tâm rất cao, tinh thần đấu tranh thẳng thắn, trong khi đó, tự phê bình và phê bình nhiều nơi còn mang tính hình thức. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm diễn ra khá phổ biến; không ít cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm trong công việc được giao. Chính vì vậy, trước hết, phải tập trung làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi người, mỗi tổ chức có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, từng bước ngăn chặn, khắc phục sự suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phải nỗ lực phấn đấu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Mỗi bước trưởng thành của tổ chức, của con người cùng với môi trường ngày càng trong sạch, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, tổ chức cán bộ ngày càng đổi mới…, sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện lệch lạc, trái với bản chất tốt đẹp của chế độ mới.
 
Trong tình hình hiện nay, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gắn liền với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng cổ xúy cho lối sống tư sản, đề cao lối sống thực dụng, cá nhân.
 
Trên cơ sở những quy định chặt chẽ, những nội dung cụ thể, những tiêu chí rõ ràng, từng cấp ủy, chi bộ, từng cá nhân đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải chủ động, tự giác đối chiếu với những quy định; tự liên hệ, kiểm điểm để thấy rõ, thấy hết những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm và có kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đó cũng là quá trình đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác”, giữa mặt tốt và mặt xấu trong mỗi tổ chức, mỗi con người. Phải dựa vào mặt tốt, vào nhân tố tích cực, đề cao tính tích cực tự giác của mỗi người để từng bước đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái chưa tốt.
 
Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, thì không chỉ kêu gọi tính chủ động, tự giác, mà còn phải có nhiều biện pháp chặt chẽ, vừa đề cao tính tự giác, vừa có những quy định mang tính bắt buộc phải tuân theo và chấp hành nghiêm túc. Chính quá trình thực hiện những quy định bắt buộc, sẽ dần tạo thói quen tự giác cho mỗi người, thói quen tốt cho cả tập thể. Cấp ủy, tổ chức đảng phải là nơi đầu tiên phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục những mầm mống của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, được mọi người đóng góp mà không tiếp thu, được tổ chức giúp đỡ mà không sửa chữa thì phải xử lý thích đáng theo điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.
 
Trên cơ sở đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra giám sát. Trong tình hình hiện nay, để làm trong sạch nội bộ Đảng và bộ máy Nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với tệ tham nhũng, quan liêu, hối lộ, cửa quyền, một mặt phải dựa chắc vào luật pháp, phát huy tốt vai trò của các cơ quan pháp luật, mặt khác phải dựa chắc vào những chuẩn mực đạo đức cách mạng, phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân đấu tranh mạnh mẽ, kịp thời và kiên quyết với mọi thái độ và hành vi sai trái với chuẩn mực đạo đức xã hội chủ nghĩa.
 
Đặc biệt, cần khơi dậy truyền thống trọng đạo lý của dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo dư luận mạnh mẽ và rộng khắp để phát hiện và đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”. Có như vậy mới tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho công tác xây dựng Đảng có chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin của nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương nghị quyết của Đảng.
 
Thiếu tướng PGS, TS NGUYỄN QUANG PHÁT
Phó chính ủy Học viện Chính trị
                                                                                     
Thăm dò khán giả