Thứ ba, ngày 22/05/2018 - 15:27 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 23:22, Thứ 4, 03/02/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi

(ANTV) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công đúng dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1932 - 3.2.2016). Đây là niềm tự hào, niềm vui lớn của Đảng và nhân dân ta.

Với tinh thần "dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới" thành công của Đại hội Đảng 12 đã tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân phấn đấu vì mục tiêu chung "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua 12 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đánh dấu một bước phát triển, trưởng thành của Đảng trong suốt 86 năm.

Đại hội 12 nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới. Kết quả thành tựu đổi mới đã khẳng định: Đảng đã có đường lối đổi mới khoa học và phù hợp thực tiễn, xây dựng tổ chức vững mạnh từ Trung ương đến địa phương với hơn 4,5 triệu cán bộ đảng viên đoàn kết, và tăng cường chủ động hợp nhập quốc tế. Đó là những tiêu chuẩn cơ bản, quan trọng nhất để Đảng hoàn thành sứ mệnh của một đảng cầm quyền.

Ông Phạm Văn Bàn, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Hoàng Ba, phường Cổ nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm khẳng định: Có 1 niềm tin Đảng lãnh đạo toàn diện mọi thắng lợi kết quả Đại hội 12 đã nói lên sự đoàn kết thống nhất sự lãnh đạo của Đảng.

Một trong những bài học lớn nhất từ thực tiễn 86 năm qua chính là Đảng đã phát huy dân chủ trong toàn Đảng, từ đó thắt chặt đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động ngay trong Đảng và trong hơn 4,5 triệu cán bộ đảng viên cả nước. Đại hội XII với tinh thần "dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới"  cũng đã tiếp tục khẳng định 1 trong những bài học lớn nhất chính là việc mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

GS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Thể hiện dân chủ trong Đảng, bước phát triển quan trong trọng nhất là trong công tác nhân sự, bầu cử BCH TƯ Đảng khóa XII, thấy rất rõ, không những trong Đảng và trong dân. Đại hội XII diễn ra trong không khí đoàn kết, thông qua văn kiện, thông qua công tác nhân sự bầu nhân sự, giới thiệu nhân sự.

Nghị quyết  Đại hội 12 đã vạch rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2016 - 2020. Trong bối cảnh mở cửa hội nhập quốc tế như hiện nay, bên cạnh những cơ hội thuận lợi thì vẫn có nhiều khó khăn, thách thức, từ đó đặt ra không ít yêu cầu đối với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thời gian tới.

Giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng 86 năm qua một cách thiết thực nhất là phát huy bài học dựa vào dân, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng