Thứ tư, ngày 23/05/2018 - 17:58 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 07:54, Thứ 4, 02/03/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phát triển và hoàn thiện lý luận CAND đáp ứng yêu cầu công tác

(ANTV) - Ngày 1/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác lý luận năm 2015 và triển khai công tác lý luận 2016. Đồng chí  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí  Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an và các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ công an nêu rõ: Trong những năm qua, nhận thức rõ vai trò của lý luận đối với việc nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát triển lý luận công an nhân dân. Hội đồng Lý luận Bộ Công an được thành lập, các cơ quan nghiên cứu lý luận được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an; tổ chức các chương trình nghiên cứu lý luận nhằm cung cấp những luận cứ khoa học xây dựng các văn kiện Đại hội XII của Đảng ; coi trọng tổng kết thực tiễn góp phần đổi mới các chủ trương, biện pháp đối sách của Công an cho phù hợp với diễn biến mới của tình hình. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục lý luận chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận trong Công an được chú trọng và hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lý luận năm 2015 của Bộ Công an, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lý luận trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Tập trung là nghiên cứu, cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh trật tự trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; những vấn đề cơ bản của hệ thống lý luận CAND phục vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tích trong công tác lý luận mà Bộ công an đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định những kết quả trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của ngành Công an đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng những luận cứ khoa học để tham mưu với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều văn bản quan trọng mang tính chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Công an cần tăng cường công tác nghiên cứu dự báo để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tham mưu với Quốc hội, Chính phủ ban hành bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ANTT. Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng và Nhà nước tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và phát triển những vấn đề mới trong lý luận đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Phát biểu kết luận, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Hội đồng Lý luận TƯ,  Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ ban, ngành địa phương đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả lực lượng CAND trong công tác nghiên cứu, phát triển lý luận.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu: Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác công an. Chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, quyết sách về bảo đảm ANTT thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Hội đồng lý luận TƯ, Ban Tuyên giáo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm công tác nghiên cứu, đẩy mạnh, phát triển và hoàn thiện lý luận CAND. Chủ động phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết các mặt công tác, các chuyên đề nghiệp vụ, công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn trọng điểm để khái quát thành lý luận phục vụ công tác thực tiễn trước mắt và lâu dài. Từ đó, hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ lý luận CAND đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng