Thứ bảy, ngày 24/10/2020 - 22:21 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 12:08, Thứ 3, 28/04/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phát huy tinh thần 30/4 về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(ANTV) - Trong suốt chặng đường 21 năm đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, có một nhân tố rất quan trọng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975 đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học từ việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Sa lầy chiến tranh tại Việt Nam, đế quốc Mỹ và chính quyền Ngụy dã dùng hàng loạt âm mưu thủ đoạn nhằm đối phó với cách mạng miền Nam Việt Nam. Trước yêu cầu thực tiễn, cách mạng ở miền Nam Việt Nam cần phải có một tổ chức công khai để tập hợp tất cả các lực lượng yêu nước ở miền Nam dưới một ngọn cờ duy nhất, ngày 20/12/1960 Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời.

Ngay sau khi ra đời, Mặt trận đã trở thành trung tâm đoàn kết mọi lực lượng yêu nước ở miền Nam Việt Nam từng bước đẩy mạnh đấu tranh trên tất cả các mặt trận.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: Phiên đầu tiên đàm phán Paris đã có sự tham gia của Mặt trận – tạo ngọn cờ cho người dân, sau đó tiếp tục phát động đấu tranh chính trị, binh vận, vũ trang cùng lực lượng chủ lực miền Bắc để tạo nên tổng tiến công 1975 và  chiến thắng 30/4/1975.

Từ sự đoàn kết của toàn quân, toàn dân, chúng ta đã từng bước làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của địch. Sự ra đời và hoạt động của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là một tất yếu, là kết quả của sự kết hợp giữa truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng quan trọng đưa đến ngày toàn thắng.

Cùng với sự vận động phát triển của đất nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã không ngừng xây dựng về mọi mặt. Công tác mặt trận được chú trọng đổi mới dưới nhiều hình thức, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tăng cường giám sát, phản biện xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc càng cần phải được tăng cường nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, do vậy vai trò của Mặt trận ngày càng quan trọng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: "Lần này Mặt trận nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phản ánh tiếng nói của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp, phát huy dân chủ, Mặt trận là nòng cốt làm vai trò giám sát. Đây là trách nhiêm thiêng liêng, người nào làm công tác mặt trận, vào thời điểm này là có vinh dự, sứ mệnh là thực hiện giám sát toàn diện việc thực hiện Hiến pháp 2013".

Sau hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục được khẳng định, trở thành cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.

Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật. Sức mạnh đó cần phải được kế thừa và phát huy một cách có hiệu quả để tạo ra nội lực mạnh mẽ, làm nền tảng vững chắc cho việc tranh thủ có hiệu quả các nguồn ngoại lực, đưa đất nước phát triển ổn định và bền vững.

BT
Thăm dò khán giả