Thứ tư, ngày 25/11/2020 - 01:54 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:07, Chủ Nhật, 18/10/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(ANTV) - Đại đoàn kết dân tộc luôn là sức mạnh to lớn để đưa đất nước vượt qua khó khăn trong mọi thời điểm. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và chăm lo tăng cường đại đoàn kết dân tộc. Và điều này càng được khẳng định hơn trong dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng.

 
Kế thừa và phát triển quan điểm của Đại hội 11, với 5 điểm mới được đưa ra. Dự thảo văn kiện Đại hội 12 đã xác định rõ vai trò quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của cách mạng nước ta, tạo ra sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, coi trọng việc tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo.
  
Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự Việt Nam phân tích: Tôi cho rằng đấy là một điểm nhấn mạnh để đề cao bởi vì chúng ta biết rằng kinh tế bây giờ là kinh tế tri thức, trước đây chúng ta thường hay nói là liên minh công nông nhưng rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, trong bối cảnh bùng nổ của nền kinh tế tri thức thì vấn đề của đội ngũ tri thức có những đóng góp cực kỳ quan trọng, có những hiến kế, đóng góp cực kỳ quan trọng.
 
Theo PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, nguyên Trưởng khoa lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao vấn đề đại đoàn kết phải giải quyết trên cơ sở hài hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội được nêu trong dự thảo văn kiện. Tuy nhiên, ông cho rằng cần cụ thể hóa việc thực hiện kết hợp hài hòa quan hệ lợi ích để khắc phục sự khác biệt quá lớn giữa các thành viên trong xã hội, giữa các giai cấp, các tầng lớp. "Chúng ta phần nào đó vẫn còn nâng đỡ cái kinh tế nhà nước, rồi những thành phần ưu tiên. Còn về thành phần kinh tế tư nhân cũng chưa thực sự kết hợp hài hòa. Trong việc tiếp cận để vay vốn để phát huy làm cho nền kinh tế ta phát triển năng động thì tôi cho rằng cái đó rất khó, rất khó vay vốn, rất khó tiếp cận để mở mang phát triển mà nhất là kinh tế tư nhân đóng góp rất lớn vào nền kinh tế".
 
Trong dự thảo văn kiện lần này, cũng nhấn mạnh chính sách với các tầng lớp trong xã hội. PGS.TS Phạm Xuân Mỹ cho rằng: Chính sách cần cụ thể hóa hơn và nhấn mạnh vào 4 chủ thể: Công nhân, nông dân, trí thức và thế hệ trẻ. Và thực tế, nông dân, nông nghiệp, nông thôn đã trở thành trụ đỡ của kinh tế - xã hội Việt Nam qua 30 năm đổi mới. Nông dân Việt Nam một cái lực lượng lao động lớn, đa số sống ở nông thôn, nơi có rất nhiều người nghèo và ở vị trí phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng mà hiện nay cũng rất khó khăn, cứ được mùa mất giá, thu nhập rất khó khăn. Đa số người nghèo nông thôn mà nơi đây giữ gìn được nhiều bản sắc của văn hóa dân tộc. Làm thế nào đẩy được cái nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển, tôi cho rằng cái đó là một nhiệm vụ đại đoàn kết các dân tộc rất quan trọng.
 
Đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống quý báu, có sức mạnh vĩ đại và đã được thử thách trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Và một trong những mục tiêu chung của đại đoàn kết hiện nay được nêu trong dự thảo văn kiện chính là: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
BT
Thăm dò khán giả