Thứ bảy, ngày 24/10/2020 - 22:05 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:13, Thứ 5, 25/02/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phát huy nhân tố con người trong tình hình mới

(ANTV) - Trải qua mỗi giai đoạn cách mạng của dân tộc ta, nhân tố con người luôn đóng vai trò to lớn quyết định mọi thắng lợi. Đây cũng là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết 12 của Đảng, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Từ lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước cho đến nay, mọi thắng lợi cho thấy rõ vai trò có tính quyết định của nhân tố con người. Truyền thống lịch sử đó đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy trong lãnh đạo, đưa cách mạng nước ta vượt qua những khó khăn, thử thách ác liệt của chiến tranh, để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: Những con người Việt Nam có tinh thần truyền thống đoàn kết, có truyền thống đánh giặc để giữ nước và chính những con người Việt Nam với mặt mạnh như thế, sức mạnh như thế, chính vì thế nó là cái cội nguồn để tạo nên sức mạnh cho dân tộc của chúng ta để chúng ta chiến thắng giặc ngoại xâm rồi vượt qua nhiều khó khăn thách thức để đưa dân tộc ta hôm nay trong sự nghiệp đổi mới có những sự phát triển bền vững như hôm nay.

Phát huy nhân tố con người hiện nay luôn gắn liền với xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc. Trong điều kiện khoa học và công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức phát triển, hội nhập gia tăng thì mối quan hệ biện chứng này càng trở nên quan trọng.

Bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn đang tồn tại mặt trái tiêu cực của xã hội. Những lúc như thế này thì yếu tố con người là rất quan trọng. Yếu tố con người có thể đẩy lùi được những yếu tố tiêu cực để giúp xã hội phát triển 

Trong nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội 12, Đảng ta cũng xác định cần phải phát huy nhân tố con người trong quan hệ với xây dựng môi trường văn hóa. Điều này khẳng định : Không thể có con người theo ý muốn nếu không có môi trường văn hóa lành mạnh

Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: môi trường văn hóa nó ở trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, ngay chúng ta nói tới kinh tế, đó là môi trường văn hóa, rồi lĩnh vực giáo dục, rồi trong xã hội, trên đường phố, vấn đề giao thông, đấy cũng là môi trường văn hóa mà chúng ta phải rất quan tâm xây dựng từng việc từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn.

Toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm của Đảng là giải phóng con người tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó là động lực to lớn, tiềm năng, sức mạnh dân tộc, của thời đại chính là sức mạnh từ nhân tố con người.

 

BT
Thăm dò khán giả