Thứ ba, ngày 27/10/2020 - 13:18 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:51, Thứ 2, 09/11/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nhìn lại kết quả Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

(ANTV) - Kết quả từ 68 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương cũng như những hạn chế còn tồn tại sẽ là những kinh nghiệm quý cho việc chuẩn bị Đại hội những nhiệm kỳ tiếp theo, tạo tiền đề để tổ chức tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới.

Đến nay, tất cả 68 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành xong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, các đại hội diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đổi mới, thông qua được Nghị quyết xác định những giải pháp đột phá cho sự phát triển trong những năm tới. 
 
Hầu hết các Đại hội đều bầu ra được cấp ủy khóa mới cơ bản theo đúng phương án chuẩn bị và xác định những phương hướng, mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho những kỳ Đại hội lần sau.
 
Loạt bài này sẽ đánh giá cụ thể hơn về đợt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua.
 
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác nhân sự
 
Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và trúng cử lần đầu tại các cấp ủy lần này đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các đồng chí trúng cấp ủy ngày càng nâng cao… Đó là những nét nổi bật trong công tác nhân sự cấp ủy tại các Đảng bộ vừa tổ chức xong Đại hội.
 
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, nhìn chung, các đại hội đảng bộ được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc theo Chỉ thị 36-CT/TW; phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong và sau đại hội.
 
Nhiều Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy viên, cũng như nhiều đơn vị bầu 1 lần đủ số lượng Ủy viên Thường vụ. Không khí bầu cử thật sự dân chủ và đảm bảo số dư theo quy định của Trung ương. Có những nơi có ứng cử, đề cử thêm ngoài danh sách do cấp ủy chuẩn bị, nhưng rất dân chủ và thẳng thắn, trách nhiệm.
 
 Ninh Bình là Đảng bộ đầu tiên có nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ này - Ảnh: HH
 
Báo cáo tổng hợp chung của cả nước cho thấy, trừ 2 Đảng bộ là Quân đội, Công an không bầu cấp ủy theo qui định và Đảng bộ Ngoài nước chỉ tiến hành hội nghị đại biểu, còn lại 65 Đại hội Đảng bộ thực hiện đủ 4 nội dung. Kết quả cho thấy, 65 Đảng bộ đã bầu được 3.502 đồng chí vào cấp ủy và chỉ định 02 đồng chí giữ chức Bí thư. Trong đó có 1.242 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu (35,49%).
 
Tỷ lệ cấp ủy viên đổi mới đảm bảo yêu cầu theo quy định của Trung ương (trên 35%). Trong đó có 37 tỉnh đảm bảo tỷ lệ cao hơn so với quy định. Tỷ lệ, cơ cấu tại nhiều Đảng bộ cũng đảm bảo, trong đó cán bộ nữ có tỷ lệ cao hơn khóa trước, 466 cấp ủy viên nữ chiếm 13,27% (nhiệm kỳ trước là 11,4%); 104 đồng chí nữ ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có 17 đồng chí Phó Bí thư, 3 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban Chấp hành cao hơn 15% như: Bắc Giang: 15,09%; Lào Cai: 15,69%; Bắc Ninh: 15,69%; Phú Yên: 17,31%; Yên Bái: 17,65%; Quảng Ninh: 17,86%; Cao Bằng: 21,82%; Lâm Đồng: 18,51%; Sơn La: 21,82%; Kiên Giang: 25%; Thành phố Hồ Chí Minh: 21,74%.
 
Tỷ lệ cán bộ trẻ đã cao hơn khóa trước gần 2,54%. Đặc biệt, trong đó có 18 đồng chí Ủy viên Thường vụ, 1 đồng chí Phó Bí thư và 2 đồng chí Bí thư dưới 40 tuổi. Một số đơn vị có tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành cao hơn 10%: Ninh Thuận: 10%; Điện Biên: 11,54%; Phú Yên: 11,54%; Quảng Nam: 10,71%; Lào Cai: 11,76%; Kon Tum: 12,69%; Đà Nẵng: 13,46%. Đảng bộ tỉnh Trà Vinh không có cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành.
 
Một số chỉ số cụ thể khác:
 
+ 37/65 Đại hội đảm bảo việc đổi mới cấp ủy trên 1/3 theo yêu cầu
 
+ 41/65 Đại hội có cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số.
 
+ 2/62 Đại hội có cấp ủy viên là người theo đạo
 
+ 4/65 Đại hội có số dư bầu Ban Chấp hành cao hơn 20% số lượng cần bầu: (Bình Định, Quảng Bình, Long An, Bạc Liêu)
 
+ 3/65 Đại hội có người ứng cử, đề cử
 
+ 21/65 Đại hội có tỷ lệ cấp ủy nữ trên 15%, nhiệm kỳ trước chỉ có 10 đại hội
 
+ Có 276 cấp ủy trẻ chiếm 7,94%; nhiệm kỳ trước là 5,4%
 
+ 13/65 Đại hội có tỷ lệ cấp ủy trẻ trên 10%, nhiệm kỳ trước chỉ có 5 Đại hội
 
+ Có 5/65 Đại hội đạt tỷ lệ cán bộ trẻ và nữ theo qui định 
Công tác cán bộ người dân tộc thiểu số lần này cũng được chú trọng với 13% tỷ lệ cấp ủy là người dân tộc thiểu số, trong đó có 13 đồng chí Phó Bí thư các tỉnh, thành ủy là người dân tộc thiểu số.
 
Đặc biệt, trình độ đào tạo của cấp ủy viên lần này rất cao, gần 100% cấp ủy viên được bầu có trình độ đại học và trên đại học. Trong số 3.504 cấp ủy viên khóa mới, có 273 tiến sĩ; 16 phó giáo sư và 5 giáo sư. 3.473 có trình độ cao cấp chính trị. 
 
Độ tuổi bình quân cấp ủy khóa mới là 49,86% tương đương khóa trước. Có 7 Đại hội bầu cấp ủy thiếu 1 người; 4 Đại hội thiếu 2; 1 Đại hội thiếu 3; 2 Đại hội thiếu 4; Riêng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thiếu 9 đồng chí để bổ sung sau đại hội.
 
Tổng số Thường vụ được bầu và chỉ định: 967 đồng chí, nữ 104 đồng chí; Cấp ủy trẻ dưới 40 tuổi là 18 đồng chí; Trình độ tiến sỹ: 102; Tuổi bình quân: 51,49.
 
Một số Đại hội có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ cao hơn 15%: Kiên Giang: 18,75%, Cao Bằng: 20%; Trà Vinh: 20%; Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đều đạt 20%; cao nhất là Thành phố Hồ Chí Minh đạt 26,67%.
 
Tuy nhiên, số lượng ủy viên Ban Thường vụ so với đề án nhân sự ban đầu còn thiếu 39 đồng chí do không bầu để bổ sung hoặc không trúng cử do tín nhiệm thấp. Một số Đảng bộ thiếu như: Vĩnh Phúc thiếu 01 đồng chí; Hải Phòng thiếu 03 đồng chí.
 
Các đảng bộ: Lào Cai, Phú Yên, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ nữ và cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành khóa mới cao hơn so với quy định tại Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiều nơi còn thấp hơn so với yêu cầu của Chỉ thị 36-CT/TW. Các Đảng bộ: Thái Bình, Khánh Hòa, Bình Định, Hậu Giang… không có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Về Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy: Trong tổng số 63 Bí thư, đã có 61 Bí thư được bầu, 2 đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định (đồng chí Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020). Có 39 Bí thư tái cử; 2 Bí thư dưới 40 tuổi (Đà Nẵng, Kiên Giang); 3 nữ Bí thư (Vĩnh Phúc, Ninh Bình, An Giang).
 
Bộ Chính trị sẽ phân công cán bộ giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, qua kết quả Đại hội của 68 Đảng bộ cho thấy, rõ ràng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, nhất là khâu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. Cách làm tập trung dân chủ đã chuẩn bị và lựa chọn được nhân sự đáp ứng được yêu cầu.
 
Những nguyên nhân thành công trong công tác nhân sự
 
Phân tích những nguyên nhân thành công trong công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, có 5 nguyên nhân cơ bản và cũng là 5 bài học quý.
 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI ra mắt Đại hội - Ảnh: TH
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, từ Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình ngày 15/9 đến cuối cùng là Đại hội của Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 3/11 thì tiến độ nhanh hơn nhiệm kỳ trước 1 tháng.
Qua theo dõi và tổng hợp chung của Ban Tổ chức Trung ương thấy rằng Đại hội các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương lần này đã thành công tốt đẹp và thể hiện rõ trong công tác nhân sự tại Đại hội.
 
Phân tích nguyên nhân thành công trong công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng: 
 
Thứ nhất, Ban Tổ chức Trung ương với trách nhiệm của mình đã tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị tiến hành tổng kết Chỉ thị 37-CT/TW của khóa trước. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và ban hành Chỉ thị 36-CT/TW sớm hơn quy định 3 tháng so với nhiệm kỳ trước. Chỉ thị này đã được lấy ý kiến của các đảng bộ trực thuộc Trung ương qua nhiều lần nên tạo được sự đồng thuận rất cao. Chính vì vậy mà quá trình thực hiện Chỉ thị 36 đã đảm bảo yêu cầu và nhất là về độ tuổi tái cử cấp ủy viên phù hợp hơn so với khóa trước.
 
Thứ hai, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất quán chỉ đạo đảm bảo nguyên tắc thực hiện từ đầu, không có “vận dụng”, không có “du di” như khóa trước, cho nên từ cấp cơ sở cho đến cấp trên cơ sở và cấp tỉnh, thành phố đều thực hiện rất nhất quán những vấn đề có tính chất nguyên tắc mà Bộ Chính trị đã chỉ đạo.
 
Thứ ba, do các cấp ủy trực thuộc Trung ương đã bám sát Chỉ thị của Trung ương, cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình và bám sát chỉ đạo, hướng dẫn nên quy trình nhân sự, cách làm tập trung dân chủ đã chuẩn bị và lựa chọn được nhân sự đáp ứng được yêu cầu.
 
Thứ tư, một trong những nguyên nhân quan trọng là các cấp ủy địa phương đã bám sát 3 nội dung yêu cầu và 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã nêu, đặc biệt có liên quan đến công tác cán bộ. Từ đó có trách nhiệm chuẩn bị tốt các khâu trong công tác cán bộ.
 
Thứ năm, các cấp ủy đều quan tâm chăm lo đến các khâu của công tác cán bộ. Đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ được tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tinh thần Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị về “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” nên đã tạo được nguồn cán bộ dồi dào, phong phú. Nhiệm kỳ này cũng lần đầu trong Đảng ta thực hiện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh chủ chốt.
 
Nhấn mạnh nguyên nhân này, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm nêu rõ: Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ… đã thành trách nhiệm rất lớn của các cấp ủy Đảng. Với nhiều hình thức như: bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng tại chỗ, bồi dưỡng về mặt lý luận chính trị. Đặc biệt là vừa qua, Trung ương cũng đã tổ chức nhiều lớp dự nguồn cho cán bộ cao cấp với 6 lớp dự nguồn, trên 500 học viên tham gia. Theo đó, tại các tỉnh, thành ủy cũng đã tổ chức rất nhiều lớp với hàng vạn học viên tham gia. Đây là những nhân tố rất quan trọng để chúng ta hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
 
Công tác luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ đạo, các cấp ủy Đảng cùng tham gia nên các cán bộ trúng cử cấp ủy lần này phần đông đã được luân chuyển, đào tạo qua thực tiễn ở cơ sở. Trong đó, có hơn 70 cán bộ do Trung ương điều động, luân chuyển về các địa phương, cơ sở và nhiều đồng chí trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao.
 
Do các cấp ủy đã làm tốt công tác đánh giá cán bộ, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ, từ đó đã lựa chọn, giới thiệu được những cấp ủy, Ban Thường vụ, cũng như các chức danh chủ chốt đáp ứng được yêu cầu. Chính vì đánh giá đúng, chính xác sẽ tạo cơ sở, lòng tin để Đại hội lựa chọn và bầu với sự tín nhiệm cao.
 
Liên quan đến chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hướng dẫn, Chính phủ ban hành Nghị định, cho nên là những cán bộ không tái cử thì được bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế độ nên không gây ra những phản cảm, bức xúc như những nhiệm kỳ trước đây về mặt chính sách cán bộ.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định, trên đây là những nguyên nhân cơ bản góp phần cho thành công của các Đại hội vừa qua.
 
Tuy nhiên, cùng với những thành công trong công tác nhân sự thì vẫn còn một số Đảng bộ bầu thiếu cấp ủy do tín nhiệm còn thấp. Cả nước có 34 cán bộ có đủ tiêu chuẩn tái cử nhưng bầu không trúng, điều này cho thấy vẫn còn có những hạn chế đòi hỏi các cấp ủy cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác cán bộ trong thời gian tới.
Theo daihoi12.dangcongsan.vn
Thăm dò khán giả