Thứ tư, ngày 02/12/2020 - 04:59 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:17, Thứ 6, 19/08/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nghệ thuật khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám

(ANTV) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử dựng của đất nước ta.  Đây là cuộc cách mạng lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đã khởi nghĩa thành công, nắm chính quyền toàn quốc và đưa đất nước mình bước vào cuộc trường chinh xây dựng đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sau 71 năm, những bài học lịch sử từ cách mạng tháng 8 hiện vẫn còn nguyên giá trị và 1 trong những bài học chưa bao giờ cũ cho hôm nay đó chính là nghệ thuật khởi nghĩa, phương pháp sách lược khôn khéo đấu tranh giành chính quyền, kiên quyết giữ vững lợi ích và chủ quyền quốc gia.

Sáng ngày 19.8.1945, một cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng nhân dân đã diễn ra trước Nhà hát lớn Hà Nội. Và chỉ đến chiều ngày 19.8, Hà Nội ngập tràn trong niềm vui thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Chúng ta giành chính quyền mà không có bất kỳ 1 tiếng súng. Đây là nét sáng tạo độc đáo trong phương thức khởi nghĩa tại Hà Nội so với các địa phương khác.

Theo GS.TS Đỗ Quang Hưng, đó là cuộc nổi dậy bằng bạo lực chính trị nhưng kết hợp cần thiết với các hoạt động có tính chất vũ trang và bán vũ trang. Và điều này so với khởi nghĩa ở HN rất đúng. Tức là lấy sự nổi lên của các đoàn thể, kể cả những lực lượng trung gian giờ họ ngã về cách mạng và trở thành bạo lực chính trị quần chúng, kết hợp với lực lượng vũ trang HN vốn đã được Đảng ta vận động từ năm 1940-1941
   
Thắng lợi khởi nghĩa ở Hà Nội là bài học để Trung ương Đảng chỉ thị cho các địa phương khác, nơi nào có tình hình tương tự thì tiến hành khởi nghĩa theo phương pháp khởi nghĩa ở Hà Nội. Bởi khi đó ta tiến hành tổng khởi nghĩa trong bối cảnh thực dân Pháp, phát xít Nhật và quân đồng minh đều có âm mưu muốn phá hoại nền cách mạng VN còn non trẻ . Điều này đã đặt ra yêu cầu cách mạng VN phải sử dụng cái sự liên minh liên kết như thế nào, đứng về bên nào để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn - Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương trao đổi: Lúc đấy Đảng lãnh đạo thì chúng ta đứng về phe đồng minh, là phe dân chủ, chống phát xít để giành cái thắng lợi trong cách mạng tháng 8 và cái đó là nhất quát. vì vậy chúng ta tỏ rõ thái độ là chỉ hợp tác, cộng tác với phe đồng minh. Trong nội bộ thì chúng ta huy động sức mạnh toàn dân không phân biệt tầng lớp giai cấp, tôn giáo, dân tộc. Bây giờ nói có thể đơn giản nhưng trong tình hình đó khi chưa có lý luận, chưa có đường lối, chưa có chủ trương thấm nhuần thì việc đó rất khó khăn.

Chỉ trong vòng 15 ngày, cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước. Một thắng lợi được tranh thủ trong thời cơ rất hiếm hoi khi Nhật đầu hàng quân đồng minh, đả đảo chính quyền bù nhìn thân Nhật và tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Bài học bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn sách lược phù hợp, ứng phó thành công với những nguy cơ lớn từ bên ngoài chúng ta có thể học được từ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong CMT8 1945

GS.TSKH Phan Xuân Sơn cho rằng, chúng ta tổng kết được dân tộc ta muốn thắng lợi thì chúng ta phải lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Và ngày nay trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng vậy chúng ta phải biết lấy ít địch nhiều, và trong thời đại quốc tế chúng ta phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, phải dựa vào nhân dân, tin vào sức mạnh của mình.

71 năm sau mùa thu năm 1945, bài học về nghệ thuật sách lược đấu tranh trí tuệ, khôn khéo của Đảng ta cần phải được vận dụng đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong sự nghiệp giữ vững lợi ích và chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc hiện nay.

BT
Thăm dò khán giả