Thứ sáu, ngày 07/08/2020 - 17:03 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:16, Thứ 6, 20/02/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

(ANTV) - Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn Báo Công an nhân dân. Trong bài trả lời phỏng vấn này, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, lực lượng CAND cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015.

1.Trả lời câu hỏi của phóng viên về những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng CAND trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã nêu một số kết quả, thành tích chủ yếu, đó là nhận thức, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được đổi mới sâu sắc; các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được vận dụng sáng tạo trong quá trình đổi mới phương thức, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm buôn lậu, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường và tệ nạn xã hội.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.

Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an, góp phần giải quyết về mặt lý luận các vấn đề mới nổi lên trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

2.  Trả lời về vấn đề chủ trương, giải pháp của Bộ Công an để Hiến pháp, pháp luật được thực thi có hiệu quả trong Công an nhân dân, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định:

- Hiến pháp năm 2013 là kết tinh trí tuệ, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phù hợp với các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng và thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, nội dung của Hiến pháp, pháp luật trong công tác công an; lấy phương châm “Thượng tôn pháp luật”, “Chỉ làm những gì pháp luật cho phép”, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của mình. Chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, triệt để tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư của Bộ Công an về công tác điều tra, xử lý tội phạm, quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; nghiêm cấm bức cung, nhục hình hoặc có hành vi xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân dưới mọi hình thức, bảo đảm Hiến pháp, pháp luật được thực thi nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

3. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thiết thực kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trong năm 2015,  Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ:

- Lực lượng Công an nhân dân cần nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với nhân dân, với các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị; chú trọng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với Quân đội nhân dân, gắn thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như các sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ gắn với công tác phòng, chống gián điệp, thâm nhập nội gián, tác động chuyển hóa của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tăng cường phòng, chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, nhất là trên Internet; kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch.

Chỉ đạo quyết liệt các cao điểm tấn công tội phạm, trấn áp các băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và đốt pháo nổ trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn.

BT
Thăm dò khán giả