Thứ sáu, ngày 30/10/2020 - 12:53 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 13:46, Chủ Nhật, 08/11/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị

(ANTV) - Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo lý luận chính trị của các Học viện chính trị đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần trang bị, nâng cao nhận thức cho người học những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

 
Hội thảo khoa học với chủ đề "Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn" đã góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận của Đảng, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, Nhà nước của những người làm lý luận Chủ nghĩa Khoa học xã hội.
 
Với thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết trở thành một thực thể chính trị - xã hội, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Những thắng lợi to lớn của chủ nghĩa xã hội đã làm thay đổi bộ mặt thế giới, là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
 
Tại Hội thảo, một trong những tham luận được quan tâm là của GS.TS Hoàng Chí Bảo - Hội đồng Lý luận Trung ương về luận điểm "Dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản" của V.I. Lê nin- Giá trị và những điểm cần làm sáng tỏ thêm trong giai đoạn hiện nay".
 
Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, với nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh và từ thực tiễn đổi mới mà Đảng ta đã khẳng định: Dân chủ là một giá trị hàng đầu và là giá trị ưu tiên. "Bác dặn chúng ta là thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chìa khóa vạn năng để giải quyết khó khăn, tức là hơn cả nửa thế kỷ trước đây Bác hình dung thấy dân chủ là động lực của phát triển, Đảng ta bây giờ cũng thế, Đại hội này cũng diễn ra trên tinh thần dân chủ, dân chủ có mặt trong những giá trị căn bản nhất trong thông điệp phát triển mà Đảng đưa ra cho toàn Đảng, toàn dân và cả với bạn bè quốc tế, Đại hội phải đổi mới, trí tuệ của dân chủ, của đoàn kết, của sáng tạo để phát triển cho nên dân chủ rất là quan trọng".
 
Hội thảo khoa học với chủ đề "Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn" với sự tham dự của gần 200 đại biểu gồm các nhà khoa học hàng đầu của Đảng, của đất nước về lý luận Mác - Lê nin nói chung và chủ nghĩa xã hội nói riêng. Cùng với số lượng bài viết đồ sộ, công phu đã cho thấy những vấn đề lý luận và thực tiễn của CNXH rất phong phú, đa dạng, thực sự cấp thiết và có sức hút với đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học. Kết quả nghiên cứu khoa học của hội thảo này sẽ góp phần cung cấp thêm căn cứ lý luận cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo.
 
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Trong thời gian qua Ban tổ chức Hội thảo chúng tôi đã nhận được 100 bản tham luận phản ánh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ giảng dạy nghiên cứu lý luận trong toàn Đảng chúng ta, trong đó có 5 Học viện và các nhà khoa học của các cơ quan Trung ương.
 
Gần 30 năm qua, với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước đã cho thấy công tác lý luận của Đảng, về tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển. Đảng đã chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào năm 2011 và Hiến pháp năm 2013.
 
Thành công của Hội thảo do 5 Học viện Chính trị đồng tổ chức đã góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận của Đảng, đồng thời góp thêm vào chuỗi thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp được diễn ra vào đầu năm 2016.
BT
Thăm dò khán giả