Thứ sáu, ngày 26/02/2021 - 05:04 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:48, Thứ 7, 01/08/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Lực lượng CAND giữ vai trò quan trọng trong công tác Tuyên giáo của Đảng

(ANTV) - Hôm nay, tròn 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020). Trong suốt 90 năm qua, công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Xác định rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, 75 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các mặt công tác tuyên giáo, phối hợp với lực lượng làm công tác tuyên giáo của Đảng gặt hái được nhiều thành công trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng tám năm 1945, bên cạnh công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; lực lượng Công an nhân dân đã cùng các lực lượng làm công tác tuyên giáo đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, dựa vào Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc để tuyên truyền vận động nhân dân. Sát cánh cùng lực lượng Công an bảo vệ an toàn Lễ Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945), bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước sự bối cảnh thù trong, giặc ngoài.

Trong thời kỳ đất nước đổi mới, các thế lực thù địch quyết liệt thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, lực lượng Công an nhân dân đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng làm công tác Tuyên giáo của Đảng; kịp thời đấu tranh với những âm mưu và thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm xuyên tạc kích động biểu tình, bạo loạn. Tích cực tham gia phản bác, ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch kích động chống đối, chia rẽ nộ bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong những năm qua Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị báo chí Công an nhân dân đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong Công an nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; đã trực tiếp, kịp thời truyền tải những thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an nhân dân tới các tầng lớp nhân dân tạo được sự lan tảo rộng rãi trong xã hội.

Đã tổ chức biên soạn sách, tài liệu, giáo trình “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”; “ Văn hóa ứng xử Công an nhân dân”; “Công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng và nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú thiết thực: tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm, tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó Bộ Công an thường xuyên tổ chức phát động các cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, tranh cổ động, ca khúc, nhiếp ảnh… tuyên truyền về hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước, cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa hết sức cấp thiết. Trong đó xác định tuyên giáo là công tác hết sức quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Do đó đòi hỏi các cán bộ làm công tác tuyên giáo trong lực lượng Công an nhân dân cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; Tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

BT
Thăm dò khán giả