Thứ ba, ngày 19/06/2018 - 13:52 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 09:49, Thứ 6, 19/08/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám

(ANTV) - Cách đây 71 năm, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc đánh dấu một kỷ nguyên mới ra đời - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.
 
Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời Nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ.
 
Cùng với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, là một đóng góp có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam vào việc mở ra một thời đại thắng lợi của độc lập dân tộc, của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
 
Vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta cần tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi trong nước và quốc tế, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khơi dậy lòng tự tin dân tộc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
71 năm qua, Đảng luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân lên hàng đầu, điều đó được khẳng định qua những thành tựu to lớn của hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đã làm cho thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, cơ sở vật chất, kĩ thuật của nền kinh tế được tăng cường, môi trường hoà bình hợp tác đa phương hóa được mở rộng ổn định, đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra những bước phát triển mới trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, đưa nước ta đứng ngang với các nước trên thế giới.
 
 
Hôm nay kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8/1945 -19/8/2016
 
Hôm nay (19/8) cũng là ngày kỷ niệm 71 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt nam. Ngày 19/8/1945, cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân được thành lập ở cả 3 miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ.
 
 
 
Ngày 19/8 được Đảng và Nhà nước quyết định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
 
Trải qua 71 năm được Đảng và Bác Hồ dầy công giáo dục, rèn luyện; sự đùm bọc, ủng hộ của nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu cũng một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
 
Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

B.T
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng