Thứ năm, ngày 21/01/2021 - 22:07 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:19, Thứ 2, 21/12/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Kỷ niệm 60 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

(ANTV) - Ngày 20/12/1960 tại tại vùng giải phóng ở xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã chính thức được thành lập. 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, cách mạng miền Nam có danh nghĩa chính thức, phương hướng và mục tiêu cách mạng được công khai, rõ ràng để tập hợp lực lượng, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đế quốc Mỹ âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, và là căn cứ quân sự của Mỹ. Trước tình hình đó, Đại hội III của Đảng chủ trương phải xây dựng tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất ở miền Nam để tập trung lực lượng chống Mỹ - Diệm

Ngày 20-12-1960, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội Đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam được tiến hành, đại hội quyết định thành lập: “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” với sự tham dự rộng rãi của các tầng lớp nhân dân yêu nước ở miền Nam.

Ngay sau khi thành lập, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã thông qua bản Tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm, là Cương lĩnh cho phong trào cách mạng của nhân dân, định hướng cơ bản là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân với mục tiêu đấu tranh: "Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải cơm no, áo ấm! Phải hòa bình, thống nhất Tổ quốc!", đánh đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là ngọn cờ công khai đoàn kết, tập hợp, tổ chức, lãnh đạo các hoạt động đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao. Với nhiều chủ trương, chính sách sáng tạo, Mặt trận đã động viên được hàng chục triệu lượt người tham gia chống càn quét, phá tan chính quyền ở thôn, xã, cô lập và tiêu diệt bọn ác ôn đầu xỏ, vận động hàng vạn binh sĩ, nhân viên ngụy quyền trở về với nhân dân.

60 năm sau kể từ khi ra đời, những bài học kinh nghiệm về việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Và hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấm thía rằng, không có sức mạnh của khối toàn dân đoàn kết, tất sẽ không có thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa giàu mạnh và phát triển như ngày nay.

BT
Thăm dò khán giả